23948sdkhjf

Säkerhetsutbildning i VR-miljö

Tre Virtual Reality-stationer och Sveriges första liftsimulator i träningsmiljö finns på plats när Ramirent nu öppnar sitt första utbildningscenter för säkerhetsutbildningar helt i VR-miljö.

Den som tar klivet in i Ramirents nya utbildningscenter i Järfälla möter tre Virtual Reality-stationer och Sveriges första liftsimulator i träningsmiljö. I simulatorupplevelsen rör sig liften på ett naturligt sätt, solen faller in i olika vinklar och deltagarna får göra övningar, identiska med de som görs under en praktisk liftövning. Här simuleras även tillbud där deltagarens förmåga att reagera snabbt sätts på prov. Totalt finns 90 olika banor för att testa eller öva sina färdigheter.

– I dagsläget erbjuder vi, utöver liftsimuleringen, även två säkerhetsutbildningar som tagits fram i samarbete med Twinsite – en i kvartsdamm och en i motorkapning. Syftet med utbildningarna är att hjälpa branschen att få ner sina sjuk- och olyckstal. Här går vi igenom hur viktigt det är med säker hantering och rätt redskap för att minimera skador och ohälsa, säger Mikaela Johansson, chef för Ramirentskolan och ansvarig för det nya utbildningscentret.

Tanken är att Ramirent framöver ska erbjuda fler VR-baserade utbildningar. Först på tur står arbete på hög höjd och arbete på väg. Dessutom ska VR-utbildningar kunna skräddarsys utifrån olika kunders behov och genomföras i kundens egna lokaler eller ute på projekt. Planen är att efter hand öppna fler center spridda över landet.

Ramirent konstaterar att efterfrågan på säkerhetsutbildningar i branschen är stor och att fördelarna med att genomföra dem med hjälp av VR är stora. Exempelvis ska var och en av de tre VR-stationerna kunna utbilda upp till tio deltagare per dag

– Deltagarna är hela tiden aktiva, gör uppdrag i olika steg och tar till sig utbildningen med alla sinnen. Dessutom är de effektiva. De två utbildningar vi erbjuder nu följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och tar ungefär en halvtimme var att genomföra, att jämföra med att sitta i en kurslokal i 3-4 timmar. En annan fördel är att kursen kan hållas ute på den egna arbetsplatsen, vilket gör att deltagarna inte behöver avsätta en halv- eller hel arbetsdag för utbildning, säger Mikaela Johansson.

De första utbildningarna startar nu i maj för cirka 500 Ramirentanställda, men parallellt finns utbildningarna även tillgängliga för kunder. All utbildning följer Coronarestriktionerna, vilket gör att man tar emot ett begränsat antal deltagare. Dessutom desinficeras all utrustning i en speciell rengöringsstation mellan omgångarna.