23948sdkhjf

Kraftigt ökad efterfrågan på eldrivna saxliftar

En kraftigt ökad efterfrågan på tysta och utsläppsfria arbetsplattformar gör att Kranpunkten nu kompletterar årets inköpslista med 250 eldrivna saxliftar.

För närvarande har Kranpunkten runt 3 700 maskiner i sin uthyrningsflotta. Redan i dag drivs, enligt företaget, 83 procent av enheterna med el, antingen som ensam drivkälla eller som hybrid i kombination med fossilfritt bränsle.

Ökad efterfrågan driver maskinparkens omställning till fler miljöanpassade enheter, vilket bland annat medför att Kranpunkten nu beställer ytterligare 250 eldrivna saxliftar.

I projekten ser vi ett växande behov av mindre enheter för invändiga jobb och utökar därför vår flotta av eldrivna saxliftar. Dessa maskiner är tysta och utan utsläpp vilket är det som efterfrågas när projekten kommit till inomhusfasen, säger företagets inköpschef Rikard Jönsson.

Ursprungligen omfattade Kranpunktens investeringsplan för 2021 mer än 200 enheter; bom-, sax- och billiftar samt teleskoplastare – merparten med el- eller hybriddrift.

Efterfrågan på lyftmaskiner till bygg och industri har dock varit stabil under pandemiåret 2020 och stärkts ytterligare den gångna våren. Framför allt har utvecklingen varit märkbar på stora byggprojekt där företaget finns på plats med så kallad funktionspoolsverksamhet.

Det är ett koncept där Kranpunkten tar ett större helhetsgrepp på arbetsplatsen och hanterar flera funktioner åt kunden. Företaget ser till att rätt maskiner finns på plats vid rätt tillfälle samtidigt som kunden avlastas från samordning av logistik, service- och stödfunktioner.

Leveranserna sker löpande fram till hösten då maskinparken kommer att bestå av mer än 4 000 enheter.