23948sdkhjf

Direkta stöd nödvändiga vid restriktioner

Ny rapport från Svenskt Näringsliv pekar på att coronarestriktioner ska följas av direkta stöd.

I den nya rapporten ”Ett år av coronakris – var står vi nu?” summerar Svenskt Näringsliv pandemins förlopp, konsekvenser och lärdomar. I rapporten pekar Svenskt Näringsliv tydligt på att bland annat besöksnäringen drabbats hårt. Här lyfts också det ansvar som ålagts enskilda näringsidkare att på olika sätt begränsa sin verksamhet utifrån ett smittskyddsperspektiv. Svenskt Näringsliv skriver: Staten har ju inte förbjudit verksamheten, utan istället givit en stark rekommendation till kunderna att utebli. Ett regelsystem måste utformas som tydligt kopplar en rätt till ersättning för näringsidkare som drabbas av statliga beslut eller rekommendationer i en kris.

– Det som Svenskt Näringsliv beskriver i sin rapport är precis det som vi tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och Tågföretagen krävs när regeringen införde tvingande restriktioner för resande i den långväga kollektivtrafiken. Restriktioner som fått flera företag som kör bussar och tåg på längre linjer att ställa sin trafik helt eller delvis. Restriktionerna infördes utan att man lyssnade på branschens konstruktiva förslag till ändrade regelverk utifrån både smittskydds-, resenärs- och företagsperspektiv. De företag som träffades av restriktionerna hänvisades för ersättning till de generella stöd som införts i corona krisens spår, stöd som flera av företagen haft svårt att nyttja i det här sammanhanget. För många innebar de införda restriktionerna att man fick betala priset för samhällets smittskyddsåtgärder ur egen kassa, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

 Coronakrisen ha nu pågått i ett drygt år. Antalet avlidna i världen har passerat tre miljoner. Pandemin och de restriktiva åtgärder som vidtagits för att kontrollera och begränsa smittan har orsakat den djupaste fredstida krisen sedan depressionen på 1930-talet. De ekonomiska stimulansåtgärder som världens regeringar vidtagit har i motsvarande mån varit exceptionella. Även om pandemin eller den ekonomiska krisen ännu inte är över, så har vi lärt oss mycket under det gångna året. I Svenskt Näringslivs rapport beskrivs krisens förlopp, avseende smittspridning, vidtagna åtgärder och de ekonomiska konsekvenserna.

 Läs hela rapporten på Rapport Ett år av Coronakris.indd (ungpd.com)

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094