23948sdkhjf

Lignin testas på hårt trafikerad väg

Den hårt trafikerade Viksjöleden i Järfälla får nu en teststräcka där traditionell bitumen delvis ersätts med träets naturliga bindemedel lignin. Förhoppningen är att bytet av bindemedel ska ge både miljömässiga och tekniska fördelar.

I samarbete med Järfälla kommun asfalterar Peab Asfalt en teststräcka med lignin på Viksjöleden. Lignin är det ämne som håller samman fibrerna i trä och inom Peab Asfalt finns stora förhoppningar om en positiv klimateffekt när biomassa binds in i asfalten, men också att tillskottet av lignin ska förlänga asfaltens livslängd.

Vi har arbetat med olika typer av lignin under några år nu och det känns viktigt att vi får prova det i riktig produktion. Förra året utförde vi våra första testytor med lignin och nu går vi vidare och försöker utveckla konceptet. Det känns väldigt spännande och viktigt att ha det här branschöverskridande samarbetet samt att arbeta nära våra kunder för att utveckla en klimatförbättrad och mer beständig asfaltbeläggning, säger Lars Jansson, laboratoriechef Peab Asfalt.

Sedan fem år använder Peab Asfalt Eco-Asfalt i Järfälla. I produktionen används då förnybart bränsle (bioolja) för torkning och uppvärmning av stenmaterialet. Eftersom det är den mest energikrävande delen av processen minskar utsläppen av koldioxid därmed radikalt jämfört med förbränning av fossila bränslen.

Även vid den nu aktuella teststräckan används Eco-Asfalt men med bindemedlet delvis ersatt av lignin som levereras av Stora Enso.

– Järfälla kommun arbetar på många olika sätt för att kunna reducera utsläppen, det här är en viktig del i det arbetet samtidigt som vi hoppas kunna uppnå tekniska fördelar, säger Marcus Gry (M), ordförande i kommunens tekniska nämnd.

Enligt kommunens gatuingenjör Lars Liljeholm är det första gången den beställer asfalt med lignin som bindemedel och därmed tar ytterligare ett steg i sin strävan efter klimatförbättrad asfalt.