23948sdkhjf

Ökat intresse för A-traktorer

15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnad av en bil till A-traktor. Sedan dess har antalet A-traktorer ökat med cirka 27 procent – och överstiger i dag 36 000 enheter spridda över landet.

Människors åsikter om A-traktorer skiljer sig åt. Allt från att det är fordon som fyller en viktig funktion för att säkerställa mobilitet på landsbygden till att det är ett fordon som borde förbjudas. Klart är att fordonstypen väcker känslor, konstaterar Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen definierar en A-traktor som ett motordrivet fordon bestående av en ombyggd bil som skapats för att dra andra fordon eller arbetsredskap och utrustad med kopplingsanordning. Maxhastigheten får inte överstiga 30 km/h. Till skillnad från epa-traktorn ska A-traktorn vara konstruerad så att högsta tillåtna hastighet inte kan överskridas. Sedan 20 maj krävs återkommande kontrollbesiktning.

15 juli 2020 förenklades de tekniska kraven vid ombyggnad av en bil till A-traktor. Den viktigaste förändringen var att det blev möjligt att även bygga om automatväxlade bilar.

Efter förändringen har antalet A-traktorer ökat kraftigt. Enligt vägtrafikregistret har cirka 7 800 A-traktorer registreringsbesiktats sedan reglerna justerades och i dag finns, enligt Transportstyrelsen, mer än 36 000 A-traktorer i landet.

Liksom tidigare dominerar Volvo (57 procent) stort i flottan av A-traktorer, följt av Nissan (12 procent). Efter regelförändringen märks dock stora ökningar av andra bilmärken som BMW, Volkswagen och Audi. Däremot har tillskotten av Nissan varit väldigt få.

BMW-traktorerna har mer än fördubblats och uppgår i dag till cirka 1 700 fordon. Det gör märket till trea på listan (5 procent) över totalt antal registrerade A-traktorer. Mer än en fördubbling har också skett när det gäller Volkswagen, men på lägre nivåer. Den största procentuella ökningen gäller Audi, men från låga nivåer. Före 15 juli förra året fanns endast 51 A-traktorer av märket Audi registrerade. Efter regeländringen har 431 tillkommit.

Registrerade A-traktorer

Fabrikat

Antal

Procent

Registreringsbesiktade före 15 juli 2020

Registreringsbesiktade efter 15 juli 2020

1.) Volvo

20 827

57%

15 521

5 306

2.) Nissan

4 307

12%

4 293

14

3.) BMW

1 710

5%

702

1 008

4.) Suzuki

1 673

5%

1 572

101

5.) Scania

1 613

4%

1 613

0

6.) Ford

863

2%

851

12

7.) Mercedes

718

2%

553

165

8.) VW

520

1%

214

306

9.) Audi

482

1%

51

431

10.) Mazda

473

1%

469

4