23948sdkhjf

Hård kritik mot vårens infrapropp

Trots sammanlagt 876 miljarder kronor avsatta till satsningar på transportinfrastruktur under de närmaste tolv åren saknas, enligt Stockholms Handelskammare, cirka 60 miljarder kronor om alla namngivna objekt i infrastrukturplanen ska kunna genomföras.

Det finns skäl att oroa sig, för redan i dag räcker inte pengarna till alla objekt. Det finns en överhängande risk för otäcka överraskningar om redan dyra projekt, exempelvis höghastighetsbanorna, sväller ytterligare i kostnad, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Enligt regeringens förslag hamnar de ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2022–2033 på 799 miljarder kronor – en ökning på 176,5 miljarder kronor jämfört med perioden 2018–2029. Till det kommer banavgifter och trängselavgifter som beräknas uppgå till 77 miljarder kronor, vilket sammantaget ger en ram på 876 miljarder kronor.

Redan från början har propositionen fått mycket kritik för att den också inrymmer de nya höghastighetsbanorna där de kostnadskalkyler som hittills presenterats hamnar i ett intervall i storleksordningen 200-400 miljarder kronor. Utöver projektets ifrågasatta klimat- och samhällsnytta har den gigantiska och svårvärderade slutsumman också resulterat i starka krav att projektet ska placeras utanför den nationella planen för att inte riskera att det tar medel från andra angelägna projekt.

Nu har Stockholms Handelskammare analyserat infrastrukturpropositionen ytterligare och kommit fram till att det saknas omkring 60 miljarder kronor om alla namngivna objekt ska kunna genomföras.

Bland annat påpekar handelskammaren att Trafikverkets efterfrågade finansiering angetts i 2017 års penningvärde medan regeringens siffror är satta i 2021 års penningvärde.

Det blir sammantaget en betydande skillnad i pris och innebär konkret att man tillfört för lite pengar om ambitionen är att kunna bygga allt som man utlovat. Risken är därför överhängande att finansieringen inte går ihop ens om alla projekt flyter på utan förseningar och fördyringar, säger Carl Bergkvist.

Antingen kommer ytterligare finansiering att krävas eller så finns risken att enskilda projekt drabbas mycket negativt eller i värsta fall inte blir av. Till det ska läggas att höghastighetsbanorna redan har en gigantisk prislapp och om den fortsätter att svälla under resans gång så kan problemen snabbt bli väldigt stora, säger Carl Bergkvist.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
A-plastgruppen etablerar egen plaståtervinning i Fröseke
Pipelife etablerar fabrik för plaståtervinning i Ölsremma
REPORTAGE: Hon valde att starta eget företag istället för att ta anställning
Kulturhistorisk väg förstärks
Eldriven hjullastare utmanar dieselvariant
REPORTAGE: Nattens drottning kör grävlastare
Andra Nordiska Medier

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.086