23948sdkhjf

Global uppgång för Volvo CE

Med Kina som ett gigantiskt draglok och även i övrigt en global uppgång har året börjat mycket starkt för Volvo Construction Equipment. Företaget har verkligen haft glädje av den globala återhämtning inom bygg och anläggning som tog fart under andra halvåret i fjol.

Efterfrågan är god på anläggningsmaskiner. I många länder finns det ett behov av att investera i en åldrande infrastruktur och vi ser att sådana satsningar nu både genomförs och planeras för framtiden. Tillsammans med en hög bygg- och anläggningsaktivitet i flera andra sektorer driver detta på efterfrågan på både nya maskiner och service. Under det första kvartalet steg såväl leveranserna som orderingången kraftigt, säger Volvo Groups vd och koncernchef Martin Lundstedt.

Återhämtningen påbörjades redan under andra halvåret i fjol och fick dessutom stöd av en ökad efterfrågan på råvaror, vilket bidragit till ett ökande maskinbehov. Eftersom återförsäljare över hela världen varit försiktiga med sina maskininvesteringar finns även ett stort behov av att fylla på lagren med nya maskiner.

Enligt företaget är det framför allt bland stora och medelstora maskiner som trycket ökat medan efterfrågan på kompaktmaskinerna inte följt med på samma sätt, men även bland de mindre maskinerna är ökningen påtaglig.

– Det har varit uppmuntrande att se hur efterfrågan ökat under årets första kvartal med försäljningsökningar på alla marknader. Det är verkligen uppmuntrande att vi nu tagit oss igenom en riktigt tuff period för såväl våra kunder som för våra anställda och industrin i stort och nu kan se hur aktiviteterna ökar i många länder. Resultatet är att både försäljning och leveranser ökat kraftigt under årets första kvartal, säger Melker Jernberg, vd och koncernchef i Volvo CE.

Företaget redovisar en nettoomsättning under årets tre första månader på närmare 25 miljarder kronor, 23 procent högre än för motsvarande period förra året och något högre än 2019 innan pandemin slog till. För rörelseresultatet blev ökningen än större – strax över 3,8 miljarder kronor innebär en ökning med cirka 43 procent.

Räknat i antal maskiner stannade orderingången på 35 616, vilket innebär en ökning på 73 procent. Av dessa var 9 784 klassade i det kompakta segmentet med resten är stora eller medelstora. 78 av de beställda maskinerna är helelektriska.

Posterna i orderboken visar att det i dag är Kina som dominerar. Totalt beställdes 16 166 maskiner med Volvos logotype, medan orderboken fylldes på med 19 403 SDLG-maskiner, varav 17 191 hamnar i Kina. Nu var inledningen på 2020 väldigt svag i Kina på grund av pandemin, men även med den bakgrunden är den redovisade marknadsuppgången på 142 procent under årets två första månader anmärkningsvärd. Världens största marknad för entreprenadmaskiner har onekligen börjat mullra igen.

Samtidigt finns tecken på att tendensen i Kina håller i sig. Volvo CE hänvisar bland annat till en ny försäljningskanal online där företaget nyligen lanserade grävmaskiner som utvecklats speciellt för den extremt viktiga kinesiska marknaden. Enligt företaget lockades cirka 1,5 miljoner deltagare till ett 90 minuters event som resulterade i beställningar på mer än 400 maskiner.