23948sdkhjf

Innovationspris till livräddning på distans

En tekniklösning som möjliggör livräddning på distans har utsetts till Årets Innovation 2020 av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

När en allvarlig olycka inträffar är den första timmen och i synnerhet de första tio minuterna avgörande för hur allvarliga konsekvenserna blir. Nu finns en tekniklösning och modell för livräddning som gör att rådgivning och livräddning snabbt kan komma igång genom direktkontakter på distans mellan ambulans, sjukhus och olycksplats redan innan ambulansen anländer till olycksplatsen.

Lösningen som tagits fram i ett utvecklingsprojekt som initierats av bransch- och arbetsgivareorganisationen Byggföretagen tillsammans med sjukvård och byggbransch i Västerbotten har nu utsetts till Årets innovation 2020 av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Projektet har bland annat hämtat information och inspiration från de tekniklösningar som olje- och vindkraftsindustrin arbetar med för att kommunicera med medicinsk expertis på distans.

I samarbete med Umeå Universitet och ett pågående samverkansprojekt i Indien utvecklades en biosensor, ungefär som en ”pulsklocka”, som kan mäta och sända medicinsk data som EKG, blodtryck, syremättnad samt hjärt- och lungljud från en skadad person. Det har kompletterats med en videolösning så att olycksplats, ambulans och akutmottagning kan kommunicera med varandra med hjälp av en applikation i en Android-telefon, både direkt och via medlyssning.

På så sätt ska det bli möjligt att ge bästa möjliga råd som ett värdefullt stöd för exempelvis en förstahjälpenutbildad person vid olycksplatsen utan att denne behöver vara en utbildad sjuksköterska.

Med engagemang, förslag och kritik av medarbetare på NCC, Skanska, Svevia och Peab som i testövningar utsatts för utmaningar i fält, Region Västerbottens traumateam och ambulanspersonal som givit feedback och Umeå Universitets sakkunskap har det här möjliggjorts. Nu vet vi vilken teknik, utrustning och metod som fungerar mellan personal på olycksplats och sjukvård för att utföra livräddning på distans, säger Hans Hedberg, projektledare för utvecklingsprojektet Livräddning på distans.

Syftet med projektet
var från början att utveckla en teknisk testmodell för rådgivning och livräddning på distans mellan byggarbetsplatser i glesbygd och sjukvård. Tekniken kan förstås även användas i andra branscher med verksamhet på svårtillgängliga platser.

– Vi ser framför oss att denna utrustning kan bli basutrustning på större arbetsplatser i glesbygden. Stora delar av Sverige har långa avstånd som innebär en risk, många byggarbetsplatser ligger en bit utanför tätorter. Vi hoppas ju att tekniken aldrig ska behöva användas och ser att utrustningen kan skapa en trygghet i projekten, säger Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen i Västerbotten.

SBUF finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn och delar ut utmärkelsen Årets innovation bland utvecklingsprojekt inom bygg, installation eller anläggningsbranschen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.141