23948sdkhjf

”Ett jättelyft för förarna”

Ett test som Bellmans gjort med digitaliserad hantering av kvitton i samband med transporter från grustäkter beskrivs som ett jättelyft för förarna.

Det har länge talats om det papperslösa samhället och lär nog dröja innan vi når det. Därmed inte sagt att utvecklingen i den riktning stoppats – tvärtom. Punktinsatser görs på många håll, bland annat hos Bellmans som gärna vill hitta ett alternativ till hanteringen av papperskvitton i samband med transporter från grustäkter.

Bellmans Åkeri och Entreprenad har därför testat en digital lösning tillsammans med Hogia på Skanskas täkt, Välsta Kross, i Upplands Väsby.

Den våg som väger och kvitterar ut materialet från täkten är försedd med en mjukvara som är utvecklad av Seba-Data. I testet har leverantören kompletterat sitt system med en funktion som omvandlar data från vägningen till en QR-kod som föraren sedan kan läsa in via Hogias app. Registreringen av artiklar sker enligt byggbranschens elektroniska affärsstandard Beast för att ytterligare förenkla processen och minska risken för att det blir fel i fakturaunderlaget från entreprenören till transportören. Testen har visat att hanteringen går snabbare samtidigt som risken för fel minskar.

Det här är ett jättelyft för våra förare. Det tar tid att hantera papperskvitton manuellt och risken finns alltid att de kommer bort eller blir fel. Nu blir det dessutom smidigare att kontrollera innehållet på ordern mot inkomna materialfakturor, säger Patrik Sandahl, IT-chef för Bellman Group.

På Hogia har erfarenheterna redan kommit till god användning.

Testet har fallit väl ut och vi har nu implementerat funktionen i våra produkter Moveit Bygg & Anläggning samt Mobilast. Behovet är väldigt stort. Förutom transporter från grustäkter skulle den också kunna användas vid invägning vid deponier. Nu är det upp till leverantörerna av vågsystem att uppdatera sina program så att de kan generera QR-koder, säger Henrik Mossberg, produktspecialist på Hogia Logistics Systems.

Morgan Andersson

Digitaliserad hantering av kvitton i samband med transporter från grustäkter beskrivs av Bellman Group som ett jättelyft för förarna.

Foto: Bellman Group