23948sdkhjf

Bättre flyt i dansk trafik med Afrys hjälp

Ett jämnt trafikflöde och god service för trafikanterna på det danska statliga vägnätet är målet för Afry som tecknat ett ramavtal med det danska Vejdirektoratet om tjänster som planering, konstruktion och drift av intelligenta transportsystem (ITS).

Enligt Vejdirektoratets prognoser kommer trafiken på de danska vägarna att öka i framtiden. Bedömningen är att trafikledningssystem kommer att bli allt viktigare för att undvika problem på de statliga vägarna. Totalt handlar det om över 3 800 kilometer väg, vilket innefattar motorvägar, motortrafikleder, en stor del av det regionala vägnätet och många broar.

För att säkerställa ett jämnt trafikflöde och god service för trafikanterna i framtiden har den danska motsvarigheten till Trafikverket tecknat ett ramavtal med Solnabaserade Afry. Avtalet utgår från ett gemensamt fokus på grön omställning, hållbarhet och FN:s globala mål för hållbarhet.

Avtalet innefattar tjänster som planering, konstruktion och drift av intelligenta transportsystem (ITS) och anläggningar på de statliga vägarna i Danmark – och har ett uppskattat värde motsvarande 196 miljoner kronor.

– Vi har arbetat med Vejdirektoratet i mer än 25 år och är väldigt glada att kunna fortsätta bidra till underhållet av Danmarks infrastruktur och hjälpa människor att förflytta sig på ett effektivt, säkert och mer hållbart sätt, säger Kenneth Habo, Business Unit Manager Transportation på Afry.