23948sdkhjf

NCC bygger för norsk vinteridrott

Digitala verktyg och 3D-modeller i kommunikationen inom såväl projektorganisationen som med externa parter har spelat stor roll inför en omfattande uppgradering av Trondheims centrum för vintersport, Granåsen, som NCC nu bygger ut för 470 miljoner kronor.

Projektet omfattar tillbyggnad, förbättringar och nybyggnader vid de båda hoppbackarna, ny skidskyttearena, ny skidbro, nytt domarhus, nya läktare, ny arena med skjutbana integrerad med läktare, ny sittlift samt markarbete i anslutning till backar och tillfartsvägar.

Beställare är Trondheim kommun som i den inledande fasen tillsammans med bland annat entreprenören NCC arbetat fram lämpliga tekniska lösningar och planer för en optimal genomförandefas. Värdefulla verktyg i planeringsfasen har varit digital teknik och 3D-modeller i kommunikationerna såväl inom projektorganisationen som med externa parter, exempelvis lokala, nationella och internationella backhoppningsorganisationer, för att i så stor utsträckning som möjligt kunna ge alla intressenter en samstämmig bild av projektet.

– Vettigt och robust har varit våra ledord i projektutvecklingen av en anläggning som ska bli hållbar i drift och användning var dag såväl som vid större evenemang, säger kommunens projektledare Mona Åsgård.

Roger Nygård, chef för Division Building i NCC Norge, betonar att det nära samarbetet och användning av digitala verktyg och 3D-modeller innebär att både hoppbacken och byggprocess optimeras.

– På Granåsens anläggning tar vi hänsyn till idrottarnas krav i en av världens mest spektakulära sporter samtidigt som vi anpassar den även för andra användare, säger Roger Nygård.

Även miljömålen är höga. Ambitionen är att certifiera projektet enligt CEEQUAL, en internationell hållbarhetsrating för infrastruktur-projekt.

Stor vikt har lagts på säkerhet, både på arbetsplatsen och i närområdet, bland annat en närliggande förskola. NCC har också gjort riskanalyser och kommer fortlöpande att genomföra liknande analyser för de arbeten som väntar – detta kompletterat med dagliga säkerhetsgenomgångar.

Hoppbackarna ska stå färdiga inför vintersäsongen 2022/2023 och hela idrottsparken ska vara färdig till sommaren 2023.

Läs mer om: NCC