23948sdkhjf

Renare lakvatten med svensk teknik

Miljöteknikföretaget Chromafora har tidigare kunnat rena vatten från ämnen som kvicksilver och arsenik. Nu hänvisar företaget till en ny laboratoriestudie som visar att tekniken även tar bort mer än 99 procent av uran ur lakvatten.

Svenska miljöteknikföretaget Chromafora erbjuder flera tekniker för att rena vatten, bland annat för att ta bort metaller eller hormonstörande PFAS-ämnen. En av dessa tekniker kallas Selmext-metoden som ska kunna användas för att utvinna exempelvis guld och jordartsmetaller ur elektronikskrot, lakvatten och gruvavfall.

Selmext-metoden separerar lösta metaller från vätskor genom att selektivt fånga specifika molekyler. Chromafora hänvisar nu till en färsk studie som visar att Selmext-reningen även separerar mer än 99 procent av uran ur vatten.

Enligt företaget är det möjligt att nå nivåer under ett mikrogram uran per liter vatten, vilket kan vara värdefullt, inte bara för gruvföretag, utan även för bland annat tung industri och avfallsdeponier. Samtidigt är bedömningen att metoden kan utvecklas ytterligare för att ge ännu bättre resultat.

Det har traditionellt varit svårt att rena lakvatten från just uran med god effekt utan att det blir väldigt dyrt. Vi är glada över att resultaten visar att vår teknik för att fånga metaller är så effektiv även för uran, säger Johan Seijmer, vd på Chromafora.

Han menar att efterfrågan på den här typen av tekniker har ökat sedan nya EU-direktiv resulterat i att myndigheter i dag ställer hårdare krav på verksamheter som söker miljötillstånd. Bland annat har de tillåtna halterna av metaller i lakvatten minskat avsevärt.

Uran och andra metaller finns naturligt i berggrunden och kan lakas ur när man bryter malm och berg. Gruvföretag och andra aktörer som tar ansvar för miljön kan använda vår reningsteknik för att hindra metallerna från att spridas vidare till vatten i närmiljön, säger Johan Seijmer.

Företaget betonar att Selmext-systemet enkelt kan kopplas in och anpassas till befintliga anläggningar med olika kapacitetsbehov. Processen utlovas samtidigt resultera i att det efter behandlingen bara återstår en liten mängd avfall i koncentrerad form, vilket minskar kostnaderna för avfallshantering betydligt.

Styrkan i vår teknik är att den kan fånga precis de ämnen vi siktar på. Det minskar mängden avfall, men dessutom ger det möjligheten att återvinna värdefulla metaller och andra ämnen. Detta kan ge användaren nya intäkter och hjälper dem att ställa om till en mer cirkulär verksamhet, säger Johan Seijmer.