23948sdkhjf

Bostäder – byggandets draglok

Ett ökat bostadsbyggande ger en välkommen injektion till byggbranschen under de närmaste två åren. Det framgår av bransch- och arbetsgivareorganisationen Byggföretagens första konjunkturrapport för året.

Det har länge stått klart att bygg- och anläggningssektorn klarat pandemin betydligt bättre än flertalet andra branscher, även om det skett en viss nedgång. Byggföretagens färska konjunkturrapport visar dock att återhämtningen inte låter vänta på sig. Exempelvis ökar bygg- och anläggningsbranschens sammanlagda investeringsvolym, som innefattar bostäder, lokaler och anläggningar, från 535 miljarder kronor under 2020 till 554 miljarder kronor 2021, enligt prognosen, och fortsätter öka i nästan samma takt även under 2022.

Framför allt är det bostadsbyggandet som skjuter fart. Byggföretagen räknar med att det förra året påbörjades 53 000 bostäder i flerbostads- och småhus. För 2021 och 2022 är prognosen 57 000 respektive 59 500.

Bostadsbyggandet ökar igen efter några sämre år. Pandemin har påverkat nybyggandet mindre än till exempel det skärpta amorteringskravet. Nu finns möjlighet till ett nytt momentum så länge politiken inte gör det svårare för vanliga löntagare att låna, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Den förväntade uppgången lyser också igenom i sysselsättningen där varslen började falla tillbaka redan i slutet av 2020.

Antalet sysselsatta ökar med 8 700 personer fram till 2022, förutspår Catharina Elmsäter-Svärd.

För investeringarna i lokaler ser det inte lika ljust ut även om det finns hopp om en relativt snar vändning. De sjönk med sex procent i fjol och fortsätter, enligt prognosen, att falla ytterligare tre procent i år innan en svag uppgång förutspås för 2022.

Under 2020 ökade anläggningsinvesteringarna i rask takt, en utveckling som fortsätter i år, tack vare ett intensivt byggskede i flera stora infrastrukturprojekt i framför allt Skåne och Västra Götalandsregionen.

Senare års stora offentliga satsningar på infrastruktur faller dock tillbaka efter innevarande år. Catharina Elmsäter-Svärd räknar med att det offentliga anläggningsbyggandet minskar redan 2022 med hänvisning till att regeringen inte gjort någon extrasatsning på infrastrukturen under pandemin.

Trots det ökade de offentliga anläggningsinvesteringarna med hela 18 procent under 2020, vilket är den kraftigaste uppgången på två decennier. De offentliga anläggningsinvesteringarna har växt kontinuerligt sedan 2013 och fjolårets starka utveckling var en effekt av att ett flertal stora väg- och järnvägsprojekt är inne i en intensiv byggfas för tillfället, något som även sätter sin prägel på årets investeringar som ökar med ytterligare tio procent.

Pandemin får däremot skulden för förra årets nedgång i de privata anläggningsinvesteringarna som föll med närmare nio procent efter två år med positiv utveckling. Nedgången var bred, men drabbade framför allt sektorerna post och tele (-23 procent) samt transport och kommunikation (-14 procent). Bedömningen är dock att det som finns i projektplanerna behöver slutföras, vilket stöder uppfattningen om en uppgång redan under prognosperioden.