23948sdkhjf

Korruptionen ökar i pandemitider

Pandemin har ingen dämpande effekt på korruptionen, snarare tvärtom, enligt Byggcheferna, vars senaste undersökning visar att betydligt fler chefer sett misstänkt korruption under de senaste tolv månaderna,än under året dessförinnan.

Byggbranschen har, enligt Byggcheferna, länge toppat mutbrottsstatistiken. En anledning kan vara att många och ofta komplexa projekt som involverar stora summor pengar gör samhällsbyggnadssektorn särskilt riskutsatt för korruption. Även byggprojektens många led med underleverantörer och kontakter mellan privat och offentlig sektor ökar risken.

Nu visar en färsk undersökning som gjorts av Novus på uppdrag av Byggcheferna och Institutet Mot Mutor, IMM, att situationen också försämrats drastiskt under pandemiåret 2020. Vid föregående undersökning angav åtta procent av de svarande att de sett misstänkt korruption under det närmast föregående året. Vid den senaste undersökningen var det 13 procent av de svarande som hade sett misstänkt korruption, en ökning med ungefär 60 procent. Så mycket som hälften av cheferna tror att korruption är vanligt förekommande.

Samtidigt menar sex av tio chefer att korruption inte är något man pratar om på jobbet medan hälften av cheferna säger att företagen agerar i blindo eftersom man sällan eller aldrig gör riskanalyser.

– Korruptionsrisker ökar i kristider och pandemin är inget undantag. Det är därför av största vikt att företag och organisationer fokuserar på det förebyggande antikorruptionsarbetet. Det behöver finnas tillräckliga resurser och tydlig information kring hur man ska rapportera och hantera misstankar om oegentligheter, säger Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare på IMM.

Byggcheferna konstaterar att det finns stora brister just i det förebyggande arbetet trots att branschen länge toppat mutbrottsstatistiken.

Och trots att en ny lag om visselblåsning träder i kraft om bara nio månader visar den senaste undersökningen att 45 procent av cheferna saknar fungerande visselblåsning och att en femtedel befarar att visselblåsaren drabbas av repressalier.

Om inte ens cheferna kan eller vågar visselblåsa kan vi vara ännu säkrare på att deras medarbetare inte gör det. Vi som är branschens chefer vill göra rätt och då måste risken för repressalier undanröjas, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel.

Med tanke på hur utsatt branschen är för korruption och att den nya visselblåsningslagen träder i kraft kommande årsskifte uppmanar nu Byggcheferna och IMM företagen inom samhällsbyggnad att trappa upp sitt korruptionsförebyggande arbete med motiveringen att de flesta företagen i branschen har hela omställningen till lagkraven kvar att göra.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109