23948sdkhjf

Trafik i egen regi blev dyrare

Upphandlad busstrafik sparar skattepengar och driver utveckling medan trafik i egen regi blir dyrare – det framgår av en färskt rapport.

En ny rapport från EY ”Kostnadsjämförelse Örebro Stadstrafik” har studerat ett av de få fall under senare år där tidigare offentligt upphandlad kollektivtrafik sedan 2019 istället körs i offentlig egen-regi. Rapporten visar att det för 2020 blir drygt 20 miljoner dyrare för Örebros skattebetalare med trafik i egen regi jämfört med om trafiken hade handlats upp. Det är en ökning som om den inte stoppas kan bli över 200 miljoner sett över 10 år, vilket är den normala upphandlingsperioden i Sverige för busstrafik.

Rapporten som tagits fram på uppdrag av Sveriges Bussföretag presenterades vid ett webbinarium 30 mars på vilket flera av den svenska kollektivtrafikens ledande företrädare deltog: Tomas Byberg, vd Byberg & Nordin samt styrelseordförande i Sveriges Bussföretag, Jan Kihlström, vd Keolis samt styrelseledamot Sveriges Bussföretag, Kristoffer Tamsons, trafikregionråd Region Stockholm samt ordförande Svensk Kollektivtrafik, Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande Region Örebro län, Peter Liss,vd Svealandstrafiken och Ellen Heldahl Hausel, jurist och expert på offentlig upphandling Svenskt Näringsliv. 

– Vi vill bidra till en konstruktiv dialog rörande upphandling av kollektivtrafik. Över 90 procent av den busstrafik som körs inom den allmänna kollektivtrafiken handlas idag upp av privata företag. I Sverige finns stora trafikföretag som nu är med och driver utvecklingen mot ökad elektrifiering, digitala tjänster inom kollektivtrafiken och nya servicetjänster inom det som kallas kombinerad mobilitet. Men också mindre företag som kombinerar exempelvis offentligt upphandlad region- och skoltrafik med beställningstrafik för lokala föreningar, idrottslag, besöksnäring och företag. Beställningstrafik med buss är en verksamhet som inte får bedrivas av kommunala bolag, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag. Hon fortsätter:

– Tillsammans är vi en viktig del av samhällets transportinfrastruktur och när och hur offentliga upphandlingar av busstrafik görs påverkar de alla dessa företag men också övriga i samhället som på olika sätt behöver den kunskap och den kapacitet dessa företag representerar.

Rapporten ”Kostnadsjämförelse Örebro Stadstrafik” redovisar utförligt de värden och estimat som använts. Material har i dialog hämtats in av EY med Svealandstrafiken samt Nobina, som körde stadsbusstrafiken i Örebro innan Svealandstrafiken tog över. I rapporten finns en uttömmande beskrivning av hur det skugganbud som presenteras arbetats fram av E&Y. Värden och fakta avseende trafik, lokaler, overheadkostnader och övrigt finns utförligt redovisat. Materialet har också validerats av branschexperter, däribland Keolis som tidigare kört busstrafik i angränsande område.

Totalkostnaden för den upphandlade kollektivtrafiken år 2019 var drygt 59,7 miljarder kronor. Cirka 10 procent upphandlas varje år. Buss är det dominerande trans­portslaget i den offentligt subventionerade kollektivtrafiken.

Hela rapporten finna att ladda ner HÄR!

Fotnot. EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med stor erfarenhet att granska olika slags verksamheter och deras ekonomiska utfall. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093