23948sdkhjf

Arbetsmiljöpris till Ellevio

Genom att skapa samverkan och förändra beteenden har Ellevio lyckats förbättra säkerheten på sina arbetsplatser. Det har uppmärksammats av ”Håll Nollan” som uppmärksammade förändringsarbetet genom att tilldela Ellevio årets Arbetsmiljöpris.

Efter en tragisk dödsolycka 2016 sjösatte Ellevio ett fyraårigt säkerhetsprogram, dels för att vända en negativ olyckstrend, dels för att som beställare ta möjligheten att visa omtanke om all personal på arbetsplatserna, såväl egna anställda som entreprenörer.

En tvärfunktionell arbetsgrupp tillsattes, där alla arbetade mot samma mål med stöd från ledningsgruppen och styrelsen.

Mycket har handlat om att förändra beteenden, skapa samverkan inom Ellevio samt med våra partners och att även stötta entreprenörerna i att jobba med ”beteendebaserad säkerhet” i sin organisation, säger Jasmina Insanic, EHS-specialist på Ellevio.

I dag vägs säkerhetstänk in redan i anbudsförfarandet och ska, enligt företagsledningen, vara en viktig del i även i kommande upphandlingar. Tanken är att entreprenörer som arbetar bra med arbetsmiljöarbete också ska kunna premieras för detta.

När Håll Nollans Arbetsmiljöpris för 2021 skulle delas ut föll valet på Ellevios säkerhetsteam. Priset som i år delas ut för tredje gången uppmärksammar team som har gjort skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för bygg- och anläggningsbranschen – att alla ska komma hem friska och oskadda efter en arbetsdag.

Jag och juryn är imponerade av hur Ellevio är den engagerad beställare som Håll Nollan vill att alla beställare ska vara. Att arbeta strategiskt, ha ett mixat team med såväl specialister och chefer från verksamheten i kombination med uppföljning från ledningen, är det fler som skulle kunna använda sig av. De har även genomfört en säkerhetsvecka där entreprenörer deltagit, delat ut arbetsmiljöpris till bästa entreprenör, utvecklat säkra arbetssätt för högriskarbeten tillsammans med entreprenörerna samt haft representant på plats som säkrar arbetsberedningar/riskbedömning innan entreprenören startat sitt arbete, säger Håll Nollans vd Ulrika Dolietis.

Juryns motivering var: ”Ett ägarskap från högsta ledningen i kombination med ett noga utvalt team visar att det går att göra skillnad genom att arbeta strategiskt med arbetsmiljöarbetet från upphandling till produktion.”

Håll Nollans arbetsmiljöpris riktar sig till aktörer som är delaktiga i en byggprocess, och i år nominerades 22 tänkbara vinnare.

Det har varit många kvalificerade nomineringar som visar på stort engagemang och gediget arbete för att hålla en hög nivå på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Vi vet att det genomförs många bra åtgärder som varje dag gör skillnad genom att engagerade personer och team bidrar och skapar därmed trygga och säkra bygg- och anläggningsarbetsplatser. Att lyfta fram och dela deras erfarenheter med andra är ett viktigt syfte med priset, säger Ulrika Dolietis.

2017 bildades den ideella föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Ursprungligen fanns 13 grundare, bland annat Trafikverket, Byggföretagen och några av Sveriges största entreprenörer och beställare. Övertygelsen var – och är – att företag och individer kan lära av varandra, förändra kulturer, utbilda, utmana och väcka opinion för noll olyckor i bygg- och fastighetsbranscherna. Sedan dess har verksamheten växt och omfattar nu 80 medlemsföretag.