23948sdkhjf

Kanonjobb för Kanonaden

Mark-, VA- och gatuarbeten, inklusive losshållning av stora mängder berg, ingår när Kanonaden på uppdrag av Ytterbygg utför förberedande arbeten för industriområdet Rollsbo i Kungälv för cirka 143 miljoner kronor.
– Vi ser att vi kan bidra med vår erfarenhet och kunskap från likartade projekt och gläder oss åt att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i den attraktiva Göteborgsregionen, säger Ola Forsell, vd för Kanonaden Entreprenad.

Det nya området Rollsbo Västerhöjd utvecklas i samarbete mellan de båda fastighetsägarna Ytterbygg och kommunägda Bokab. Området är beläget cirka 4,5 kilometer från Kungälvs centrum mellan väg E6 och Ytterby och gränsar i söder till ett befintligt verksamhetsområde i Rollsbo.

Områdets läge nära befintlig infrastruktur har därför bedömts vara högst lämpligt för att ge de förutsättningar som behövs för att möta marknadens efterfrågan på industrilokaler. Läs mer om området och om Ytterbygg här.

För Ytterbygg, som bygger och hyr ut verksamhetsanpassade lokaler i Kungälv och Göteborg, består åtagandet av cirka 200 000 nya kvadratmeter för industri och lager i Rollsbo Västerhöjd.

Kanonadens entreprenad förväntas pågå fram till sommaren 2023. De nya industritomterna kommer dock att färdigställas i etapper, med successiv överlämning av tomterna för uppförande av byggnader från 2022.

Kanonaden Entreprenad är ett dotterbolag till AF Gruppen Sverige och ingår i en företagsgrupp med tolv kontor i Stockholm, Mälardalen och Mellansverige med 350 medarbetare och en omsättning som förra året uppgick till cirka 1,7 miljarder kronor.