23948sdkhjf

Hybrit: produktionsanläggningen för fossilfri järnsvamp byggs i Gällivare

Det blir i Gällivare Hybrit satsar vidare. Det framkom på dagens presskonferens där ägarbolagen till Hybrit -SSAB, LKAB och Vattenfall - presenterade hur initiativets nästa steg ser ut.

Att Hybrits mål är att utveckla världens första fossilfria malmbaserade järn- och stålframställning har vi berättat om tidigare. Man ska införa en helt ny teknik för att reducera syret från järnmalmen med hjälp av fossilfri el och vätgas i stället för med kol och koks. Därmed släpps vanligt vatten ut i stället för koldioxid. 

Men det som varit oklart är om demonstrationsanläggningen och fortsättningen av projektet skulle hamna i Luleå eller i Gällivare.

Anders Regnell, styrelseordförande för Hybrit höll i presskonferensen. 

- Vi är väldigt stolta och glada över att vi nu tillsammans kommer att ta nästa stora kliv i industrialiserandet av världens första fossilfria värdekedja för järn- och stålproduktion. Vi gör det genom att planera för världens första Hybrit-demonstrationsanläggning för industriell produktion av fossilfri järnsvamp i Gällivare, sa han.

Placeringen av den nya järnsvampsanläggningen i Gällivare ger flera fördelar, förutom att den ligger i anslutning till LKABs gruvproduktion och förädling. Stora mängder energi kommer att sparas genom att använda redan varma järnmalmspellets i processen. Dessutom försvinner 30 procent av vikten från transporterna när syret i järnmalmen tas bort med hjälp av vätgas. Gällivare erbjuder också tillgång till god försörjning av fossilfri el från Vattenfall.

Järnsvampen är råvaran till stålet. Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB beskrev nästa steg. Demonstrationsanläggningen ska vara klar 2026 och integreras med pelletstillverkningen.

- Utmaningen vi har är att gå från den pilotanläggning som vi idag har i Luleå och skala upp den till industriell skala - ungefär 1,3 miljoner ton per år, sa han och fortsatte:

- Det vi ser är att genom att utveckla en produktionsanläggning i industriell skala så kan vi fortsätta utveckla den här anläggningen till en dubbelraket som vi kallar det. I full industriell skala har vi en anläggning som producerar i storleksordningen 2,7 miljoner ton.

LKAB räknar med att starta bygget av demonstrationsanläggningen i årsskiftet 2022/2023. 

- Vi räknar med att bygga nästa anläggning som då blir en komplett produktionsanläggning någonstans 2030, sa Jan Moström.

Anna Borg, vd och koncernchef på Vattenfall menade att det handlar om att göra det möjligt inte bara för sig själv utan även för andra med ett fossilfritt liv.

- Hybrit är ett fantastiskt bra exemplel på det där den fossilfria elen och vätgasen är nyckeln till att få ner koldioxidutsläppen, sa hon och fortsatte:

- Vi kommer till exempel bygga världens största anläggning för produktion av vätgas av fossilfri el.

Hon tog också upp att det blir extra viktigt att tillståndsprocesserna kan leverera i samma takt som den fossilfria stålproduktionen.

- Det vi bygger och det vi presenterar idag är den mest kostnadseffektiva fossilfria värdekedja som går att bygga. Det är en värdekedja som är fossilfri från det att malmen ligger i gråberget uppe i Norrbotten till färdig produkt ut hos kund. Det är ambitionen. En komplett fossilfri värdekedja, sa Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

SSABs mål är att vara först med fossilfritt stål på marknaden 2026.