23948sdkhjf

Allt svårare att få tag på plaströr

Plastprodukter som används vid VA-arbeten, exempelvis rör och brunnar, har blivit en bristvara. Larmrapporten kommer från den nationella svenska inköpscentralen Sinfra som konstaterar att det är stora störningar i leveranserna.

Sinfra är en nationell inköpscentral som representerar medlemmar i Sverige som bedriver verksamheter inom fjärrvärme, VA och el. Nu varnar Sinfra för att tillgången på bland annat plastbaserade VA-material avsedda för större projektupphandlingar, framför allt rör, inte klarar att möta efterfrågan – en situation som dessutom kan förvärras senare i vår.

Huvudanledningen förklaras med ett kraftigt minskat resande på grund av pandemin. Dagens minskade behov av flyg- och fordonsbränsle medför minskad tillgång till eten, en restprodukt från oljeproduktion som behövs vid plasttillverkningen.

Resultatet blir dels en osäker prisnivå på råvaran, men också stora störningar i leveranserna till rörtillverkarna. För köparna av dessa plastprodukter innebär det bland annat att de, enligt Sinfra, möter offerter som inte har längre giltighetstid än sju dagar.

Sinfra drar också slutsatsen att situationen förvärras av att ekonomiskt starka nationer som USA och Kina vidtar kraftfulla åtgärder för att täcka de egna behoven av plast. För USA:s del förvärrades situationen av den köldknäpp som nyligen drabbade landet och bland annat orsakade flera störningar bland de företag som tillverkar plastråvara

En förklaring till att det råder brist på bland annat plaströr i Sverige är, enligt Sinfra, att Kina passar på att hamstra och USA dammsuger marknaden.