23948sdkhjf

Egenkontroller för säkrare vägarbeten

Ökad säkerhet för vägarbetare och trafikanter är huvudmål när Ramudden nu lanserar egenkontroller av utmärkningen på företagets vägarbetsplatser, så kallade APV-ronder.

Med APV-ronderna vill Ramudden både synliggöra det kvalitetsarbete som görs i företaget och få ett underlag som visar hur väl åtagandena sköts.

Ronderna ska bidra till säkrare vägarbetsplatser som efterlever regler och kontraktskrav. I de fall företaget har egen personal eller underentreprenör på plats ingår ronderna som uppföljning och kartläggning av det egna arbetsmiljöarbetet.

Förhoppningen är att arbetet ska leda till att vare sig Ramudden, underentreprenörer eller kunder drabbas av olyckor, viten eller beställaranmärkningar orsakade av brister som Ramudden kan påverka.

Erfarenheten från ronderna kommer att ligga till grund för kvalitets- och kompetenshöjande åtgärder i företaget.

För att få en heltäckande bild av standarden ska vi genomföra 120 ronder per år, jämnt fördelade över landet och dessa ronder utförs av vår utbildningsavdelning. Målet med APV-ronderna är att bidra till säkrare vägarbetsplatser för vår egen personal, våra kunder och tredje man, säger Björn Hedén, verksamhetsutvecklare APV på Ramudden.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078