23948sdkhjf

Positiv tendens för byggsysselsättningen

Svensk arbetsmarknad visar en av de mest positiva prognoserna i Europa. Enligt Manpower Groups arbetsmarknadsbarometer kommer sysselsättningen att öka med åtta procent under våren. Byggbranschen är bland de mest positiva med 14 procent.

Sverige har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt vet vi inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut efter pandemin, när de ekonomiska stöden försvinner och företagen ska stå på egna ben, säger Manpower Groups vd Mikael Jansson.

Svensk arbetsmarknad som helhet har en sysselsättningstrend på åtta procent, vilket är den näst högsta prognosen i Europa – bara Rumänien ligger högre.

Finans- och tjänstesektorn förväntas öka mest, med en sysselsättningsprognos på hela 22 procent. Närmast därefter landar byggbranschen med 14 procent, vilket visar att arbetsgivarna har en fortsatt hoppfull syn på utvecklingen under årets andra kvartal även om bedömningen ligger något lägre än inför första kvartalet då prognosen var 16 procent.

Det är positivt att arbetsgivarna inom byggbranschen även detta kvartal rapporterar en hoppfull prognos. Skillnaderna är väldigt stora mellan olika branscher, vilket indikerar en återhämtning i olika takt, säger Mikael Jansson.

Mest oro tycks finnas i hotell- och restaurangbranschen med en förväntad nedgång på 14 procent, det innebär en minskning med 28 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Mätningen genomfördes 6-26 januari under pågående pandemi. Det försvårar för en långsiktig analys av arbetsmarknaden, men kan ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens syn på personalbehovet under den närmaste framtiden. Totalt i Sverige genomfördes drygt 450 intervjuer.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.146