23948sdkhjf

Skärpta krav vid hantering av mineraloljor

20 februari skärptes kraven på hantering som innebär hudexponering av mineraloljor som använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor.

Mineraloljor som har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränning – alltså inte nya produkter som ännu inte använts – omfattas nu av särskilda krav för carcinogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen.

Arbetsmiljöverket motiverar skärpningen med att det vid användning av dessa mineraloljor bildas carcinogena ämnen som kan orsaka cancer vid kontakt med huden. Därför införs även ett registerkrav om så ändå sker i samband med exempelvis en olycka.

Framför allt påverkas arbetsgivaren av tre huvudpunkter i de nya reglerna:

  • Utökade krav när det gäller vad som ska finnas med i den dokumenterade riskbedömningen;
  • Skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner ska tas fram;
  • Register över de arbetstagare som utsatts för en exponering som kan innebära risk för ohälsa ska föras.

Registerkravet blir främst aktuellt om det sker en olycka där arbetstagare utsatts för större mängder gammal använd mineralolja på huden.

Inget register krävs vid normal hantering som sker med användning av skyddshandskar som dock ska bytas vid övergång till annat arbete. Register behöver normalt inte heller föras om små mängder vid enstaka tillfällen har kommit på arbetstagarnas hud.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.093