23948sdkhjf

Ballastproduktionen fortsätter öka

Sveriges maskinentreprenörer har haft bråda tider under senare år. Färska siffror från SGU visar exempelvis att 100 miljoner ton ballast producerades under 2019. Så stora mängder har inte uppnåtts sedan miljonprogrammets dagar 1967-1977.

Ballast beskrivs som den största råvara som utvinns i landet. Den är huvudkomponent i asfalt och betong, och används även som järnvägsmakadam och fyllnadsmaterial. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, utvinns vanligen mellan 60 och 80 miljoner ton berg och jordmassor per år från mer än 20 000 byggplatser i Sverige.

De senaste redovisade åren har dock volymerna varit betydligt större. 2019 levererades, enligt SGU, 100,2 miljoner ton, 1,5 miljoner ton mer än under 2018. Det är de högsta uppmätta ballastvolymerna sedan 1984 då statistiken fick sin nuvarande form. SGU poängterar dock att volymerna var betydligt större under miljonprogrammets dagar 1967-1977 då det framför allt under 1970-talet handlade om årsvolymer på mer än 130 miljoner ton.

De största volymerna tas ut i storstadsområden och används också lokalt, ofta från stora infrastrukturprojekt som Västlänken i Göteborg och Förbifart Stockholm. Volymen av dessa massor motsvarar nästan hälften av det bergmaterial som kommer från täkter.

Under 2019 producerades mest ballast i Västra Götaland (18 miljoner ton), Skåne (11 miljoner ton) och Stockholm (9 miljoner ton).

Störst skillnad jämfört med 2018 noterades i Norrbottens län (1,2 miljoner ton), medan produktionen minskade mest i Dalarnas län (-0,8 miljoner ton) och Stockholms län (-0,4 miljoner ton).

Ett konstaterande är att antalet täkter minskar, om än långsamt. Framför allt noteras att naturgrustäkterna blir allt färre. Med 249 täkter betyder det en nedgång med 40. Däremot ökar krossbergstäkterna med 26 till 777. Det totala antalet täkter anges till 1 180. Resterande täkter är kombinerade berg/gruv- eller moräntäkter.

Störst andel krossberg finns i Östergötlands län (98 procent samt Kronoberg och Blekinge län (båda med 97 procent).

En glädjande utveckling är att naturgrusproduktionen med redovisade 8,6 miljoner ton – nio procent av den totala ballastproduktionen – är det, enligt SGU, lägsta uttaget någonsin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078