23948sdkhjf

Sjunkande resultat för Sandvik – ger dubbel utdelning

Under torsdagsmorgonen redovisade Sandvik sin rapport för fjärde kvartalet 2020. Där går det se att bolaget ännu inte når upp till nivåerna 2019, trots att återhämtningen från coronan fortsatt under kvartalet. Positivt för aktieägarna är dock att bolaget ger dubbel utdelning.

Under Sandviks fjärde kvartal 2020 minskade bolagets intäkter med 2 procent till 22 051 miljoner kronor (25 179 miljoner under fjärde kvartalet 2019), och kassaflödet minskade med 6 procent till 22 408 miljoner (26 583).

Det redovisade rörelseresultatet på 744 miljoner påverkades av jämförelsestörande poster om -1 018 miljoner kronor, främst relaterade till kostnader för omstruktureringsinitiativ där merparten av besparingarna ger effekt under 2021. Det justerade rörelseresultatet minskade med 11 procent till 4 424 miljoner (4 792 miljoner 2019).

Totalt sett minskade orderingången under kvartalet med två procent till 22 051 miljoner (25 179), men här klarade Sandviks olika verksamheter sig olika bra. Den verksamhet som klarade sig bäst var Sandvik Mining and Rock Technology. Här noterades en rekordhög orderingång med en ökning om 15 pocent jämfört med samma period 2019.

För Sandvik Materials Technology, som Sandvik nyligen gått ut och avslöjat inte längre ska tillhöra Sandvikkoncernen, gick det sämre. Här minskade orderinången med 31 procent vilket bland annat beror på den fortsatt låga efterfrågan inom olja och gas.

Likaså gick det sämre för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions med en minskad orderingång på 7 procent. Detta trots en väsentlig förbättring från tredje kvartalet 2020 drivet av fordonsindustrin och en ökad aktivitet i Asien och framförallt i Kina.

Även om kvartalet präglades av en ökad optimism och högre aktivitet befinner vi oss likväl mitt i en andra våg av Covid-19. Det är svårt att förutsäga de kortsiktiga följderna och på lång sikt kommer hanteringen av pandemin och de penningpolitiska besluten att avgöra hur snabb och kraftfull återhämtningen blir, säger Sandviks vd och koncernchef Stefan Widing.

I samband med rapporten meddelar bolaget även att de föreslår en ordinarie utdelning om 4,50 kronor per aktie, samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie.

Den sammanlagda utdelningen tar hänsyn till nuvarande marknadsläge samtidigt som en solid balansräkning prioriteras för att stödja våra tillväxtambitioner, skriver bolaget.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.203