23948sdkhjf

Skånskt intresse för delägarskap i HH-förbindelsen

Region Skåne vill gå in som delägare i en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör i ett bolag ägt tillsammans med danska staten, enligt modell Öresundsbrokonsortiet. Önskemålet är snabb byggstart för färdigställande år 2030.

Region Skåne lyfter fram den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör som ett av Skandinaviens mest lönsamma projekt för väg- och tågtrafik. Nettovinsten för samhället beräknas till 69 miljarder kronor med en årlig avkastning på 9,3 procent och 24 års avbetalning. Till det kommer en beräknad positiv miljöeffekt som Region Skåne anger till 4,6 miljarder kronor.

Region Skåne lyfter fram att förbindelsen kan bli ett effektivt verktyg för att öka sysselsättningen i regionen. Skåne har högre arbetslöshet än Sverige och Själland. Även ungdomsarbetslösheten är högre i Skåne än i riket i övrigt. I och med att covid-19-pandemin försvagar arbetsmarknaden ytterligare blir förbindelsen än mer väsentlig eftersom den på ett bättre sätt underlättar integration och tillgänglighet kring Öresunds norra del.

Därför är det helt logiskt att Region Skåne nu tydligt förklarar sig mycket intresserade av att vara en delaktig part i ägande och förvaltning av en fast HH-förbindelse och med sitt inflytande säkerställa att regionen får inflytande över överskotten. Önskemålet är att överskottet pumpas in i skånska infrastrukturprojekt, exempelvis Öresundsmetron, den föreslagna snabbtransporttjänsten mellan Malmö och Köpenhamn.

Inom kort förväntas Trafikverket och det danska Vejdirektoratet presentera sin utredning om förbindelsen och regionen vill med sitt ställningstagande påskynda det statliga beslutet om byggstart. Förhoppningen är färdigställande 2030 och att den avgiftsfinansierade förbindelsen ska vara fullt finansierad 2054.

– HH-förbindelsen kommer att ha en enorm betydelse for Skånes utveckling eftersom den vidgar arbetsmarknadsregionen, bidrar till ökad sysselsättning och stärker Sveriges beredskap genom ytterligare en anknytning till kontinenten. Därför är det naturligt att regionen går in som aktiv part. HH-förbindelsen är också en god investering som beräknas ge ekonomisk avkastning under lång tid framöver, hävdar Henrik Fritzon (S), oppositionsråd i Region Skåne.

Region Skåne har tillsammans med sju skånska tillväxtorter kommit överens om den så kallade Skånebilden som fastslår att förbindelsen ska påbörjas så snart det bara går. Även i Greater Copenhagen, samarbetet mellan regioner och kommuner på Själland och i Sydsverige råder, enligt Region Skåne enighet om att byggandet av en fast HH-förbindelse bör inledas omgående.

– Vi är från Region Skånes sida beredda att vara en aktiv part i byggandet av en fast HH-forbindelse och tillsammans med staten ge garantier för de nödvändiga lånen. Både styret och oppositionen i Region Skåne står bakom denna avsiktsförklaring. När medfinansiering nu är på bordet bör staten snabbt kunna ge grönt ljus for projektet, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelseordförande i Region Skåne.

Region Skåne ser den modell för ägande och drift som används för Öresundsförbindelse lämplig även för den fasta HH-förbindelsen.

– En fullständig ekonomisk analys av medfinansieringen samt delägarskapet i ett ägarkonsortium genomförs om regeringen beslutar om ett regionalt delägarskap via ett nytt dotterbolag. Insatsen från Region Skånes sida kan utgöras av antingen bidrag eller medfinansiering, villkorade aktieägartillskott, förskottering, utlåning eller garantier som ställs för upplåningen i konsortiet bakom en fast HH-förbindelse, säger Ulrika Geeraedts, Region Skånes utvecklingsdirektör.

Som det ser ut i dag kommer förbindelsen att byggas i form av fyra fullortsborrade tunnelrör, två för spårtrafiken som binder samman Helsingborg C och Helsingör station, och två för biltrafiken som ansluter befintligt vägnät vid trafikplats Södra i Helsingborg och vid Helsingörmotorvägen, söder om Helsingör.

Det finns flera beräkningar av anläggningskostnader. Den så kallade HH-gruppen, ett nätverk av drygt 40 kommuner, organisationer och företag, använder uppgifter från Öresundskommitténs rapport IBU Update (2014) i 2019 års prisnivå.

Där är bedömningen att vägförbindelsen landar kring 30,3 miljarder svenska kronor medan kostnaden för järnvägsförbindelsen bedöms stanna vid 20,6 miljarder kronor, inklusive nya stationsdelar i Helsingborg och Helsingör

Enligt dansk modell har då ett 50-procentigt korrektionstillägg lagts på för att minska risken för en undervärdering av kostnaderna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078