23948sdkhjf

Finsk storsatsning på tunga däck

2018 aviserade Nokian Heavy Tyres en investering på i storleksordningen 70 miljoner euro för att lyfta utveckling och produktion av däck för nyttofordon. En hörnsten i satsningen är det centrum för forskning, testning och utveckling som nu tagits i drift.

För produktutvecklarna på Nokian Heavy Tyres har det som kallas den största enskilda satsningen i företagets historia blivit något av en högvinst. 70 miljoner euro har bland annat använts till en toppmodern testanläggning på närmare 4 000 kvadratmeter med avsevärt högre testkapacitet och bättre kvalitet än tidigare. Till det kommer bättre arbetsmiljö, minskad miljöbelastning och kortare ledtider från idé till färdig produkt.

– Trumtestkapaciteten ökade betydligt. Produktutvecklingen och OEM-samarbetena har blivit mycket mer effektiva. Tack vare den extra kapaciteten har tidigare flaskhalsar i teststeget kunnat elimineras. Dessutom finns det gott om utrymme för framtida investeringar, säger FoU-chefen Kalle Kaivonen på Nokian Heavy Tyres, som också betonar att kvaliteten på testerna förbättrats avsevärt.

Med den nya maskinen kan vi samla in mer data och analysera den bättre, och vi har kunnat integrera produktutvecklingen på ett mer stabilt sätt än tidigare, säger Kalle Kaivonen.

Han menar att testningen är helt avgörande vid produktutvecklingen eftersom den exempelvis snabbt kan slå fast om konstruktionsberäkningarna stämmer eller inte. Hela testprocessen, från installation till mätning och 3D-inläsning och från tryckprovning till sektionsskärning ska nu vara optimerad och ge precis de data som krävs i en viss situation. Med den nya tekniken blir informationen därmed snabbt tillgänglig även för konstruktörerna som snabbt kan avgöra vad som blir nästa steg.

Testanläggningen spelar även stor roll för bland annat kvalitetskontroll inom tillverkningen, samarbete med OEM och för kundservice.

Ett produktutvecklingsteam, en maskintillverkare eller kundtjänst kan beställa olika slags tester och analyser. Vi kan ge dem en mycket heltäckande analys och utförlig information, säger Kalle Kaivonen.

Mikko Pukkila, som arbetar på den tekniska kundtjänsten hos Nokian Heavy Tyres, exemplifierar med att ett däck kan drabbas av onormalt buller eller något annat problem som behöver studeras noggrant på fältet.

I sådana fall kan däcken besiktigas och analyseras på ett testcenter. Informationen som vi får in från fältet ger oss en viktig förståelse för däckets livscykel, säger han.

Väl så viktigt är att även arbetsmiljön fått ett rejält lyft. Vid utformningen av det nya testcentret har särskild tonvikt lagts vid säker och ergonomisk hantering av däck och fälgar.

Hela området är mycket tydligare nu och alla funktioner finns på samma nivå. Detta ger bättre komfort och gör arbetet säkrare – och har helt klart förbättrat arbetsstämningen i hela teamet, säger utvecklingschefen Matti Kaunisto.

I dessa coronatider är det dessutom passande att väsentliga delar av kommunikationen sker digitalt. Exempelvis läses däcksegmenten av med en högupplösningsläsare, vilket i hög grad lever upp till dagens krav på social distansering.

Data för däckens tvärsnittssektioner flyttas digitalt mellan testavdelningen och FoU-teamen, utan någon fysisk kontakt, säger Matti Kaunisto.

Från den smarta tekniken är steget inte så långt till de självrengörande energisparfönstren som ingår i en målmedveten satsning på hållbarhet och minimerad miljöbelastning.

– Vi återvinner nära nog allt avfall. Värmen som genereras av testutrustningen samlas upp och värmer anläggningen, och mer värme genereras av den lokala biobränsleanläggningen, säger Kalle Kaivonen.

Mycket handlar dock om försäljning och produktionskapacitet. Med den nya testanläggningen i full drift, vilket ska uppnås under innevarande år, finns en väsentlig bit på plats i den organisation som ska öka produktionen av däck för nyttofordon med upp till 50 procent och mer än fördubbla antalet nya produkter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.094