23948sdkhjf

Längre giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Regeringen har har nu bestämt sig för att överlämna en proposition om en tillfällig förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis (YKB) till riksdagen.

Covid-19-pandemin har mer eller mindre satt stopp för de teoretiska fortbildningskurser som chaufförer – enligt lag – måste gå för att förnya de yrkeskompetensbevis som krävs för att köra ett tungt fordon i yrkesmässig trafik. Därmed riskerar Sverige att många förare inom kort står utan formell behörighet att framföra sina fordon.

Jag ser helst gemensamma lösningar inom EU, men eftersom besked dröjer går vi nu fram med nationell lagstiftning. Vi måste ha ett fungerande transportsystem. Vi kan inte ha en ordning där enskilda chaufförer kommer i kläm på grund av brist på besked från EU, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Anledningen till irritationen är att EU-kommissionen ännu inte gett besked om revidering av den så kallade Omnibusförordningen, som bland annat reglerar tidsfrister för yrkeskompetensbevis.

Propositionen innehåller ett förslag som bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och undantag från kravet på yrkeskompetensbevis.

Lagen föreslås träda i kraft 1 februari 2021 och innebär att yrkeskompetensbevis som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 - 31 juli 2021 ska förlängas med sex månader. För de yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november 2020 - 31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under sex månader.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078