23948sdkhjf

Mångmiljonbidrag till skredbekämpning

Nittiotvå miljoner statliga kronor ska användas till åtgärder som ska minska risken för skred längs Göta älv. Merparten går till projekt i kommunerna Vänersborg och Ale.

Det förödande jordskredet i norska Gjerdrum, strax före årsskiftet, beror, enligt experterna, på kvicklera som också orsakat stora problem i Sverige – framför allt i de västra delarna. Såväl historiskt som i modern tid har Göta älvdalen varit svårt utsatt med rasen i Surte och Tuve som två relativt sentida exempel.

Arbetet med att identifiera och åtgärda de värsta riskområdena i Göta älvdalen pågår dock sedan länge. Förra året påbörjades exempelvis geotekniska undersökningar som ska lokalisera de mest skredbenägna områdena. Läs mer här.

Strax före jul avsatte Statens geotekniska institut (SGI) nittiotvå miljoner kronor i nya bidrag för åtgärder mot skred längs Göta älv. Mottagare är kommunerna Vänersborg, Ale och Göteborg som får bidragen för fyra olika projekt.

59 miljoner kronor går till Vänersborgs kommun för stabilitetsförbättrande åtgärder vid Vargöns hamn. Förhoppningen är att stabiliseringen ska göra det möjligt att flytta hamnverksamhet till Vargön.

Trettiotvå miljoner kronor ska användas för att finansiera den stabilitetshöjande tryckbanken vid Älvängens västra industriområde i Ale kommun. Där riskerar ett eventuellt skred att sprida föroreningar i marken med älven och skapa stora problem för dricksvattenförsörjningen i regionen. Projektet kan starta så snart en miljödom är på plats, vilket förväntas ske i början av nästa år.

Resterande, cirka en miljon kronor, går till Göteborgs kommun för utredningar vid Importgatan på Hisingen där Veolia behöver utreda stabilitetsförhållandena samt vid Klippan där en mer riktad utredning ska bedöma stabiliteten och komma med förslag.

De statliga bidragen beviljas av SGI efter yttrande från Delegationen för Göta älv och ska täcka hela kostnaden för konkreta geotekniska åtgärder för de kommuner som ansöker om bidrag.

Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2021 och 2022 har cirka 175 miljoner kronor per år avsatts för dessa bidrag. Nivån kan dock påverkas av framtida budgetbeslut.

I delegationen ingår representanter för Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, Ale, Kungälvs och Göteborgs kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.094