23948sdkhjf

Uppstickare stärker Norrlandsväg

Väg 810 genom Vuollerim finns upptagen på Trafikverkets lista över riskobjekt på grund av sviktande stabilitet. Strax före jul fick Luleåbaserade Arctic Infra uppdraget att med start i maj genomföra nödvändiga förstärkningsåtgärder.

Väg 810 (Murjekvägen) genom Vuollerim saknar i dag den stabilitet som en svensk väg kräver. Störst är bristerna i centrala Vuollerim och beror, enligt Trafikverket, en cirka 22 meter hög nipa ner mot Vuollerimselet på en sträcka av ungefär 140 meter.

Nipan som består av sand och silt har en mycket brant lutning och Trafikverket har funnit tydliga tecken på ras och skredrörelser längs hela dess sträckning inom problemområdet. Stabilitetshöjande åtgärder är nödvändiga för att säkerställa vägens funktion och säkerhet och nu står det klart att nödvändiga åtgärder ska inledas i maj.

Några dagar före jul gick uppdraget att genomföra de riskreducerande förstärkningar som behövs för att garantera den närliggande vägens säkerhet och funktion till Arctic Infra.

Det här är ett viktigt jobb för oss, Trafikverket och lokalsamhället kring Vuollerim. Murjekvägen, som kopplar samman med 97:an, utgör en väldigt betydande funktion för ortens framkomlighet, transporter och lokaltrafik. Det är ett komplext projekt och vårt fokus är att garantera säkerhet och trygghet för en lång tid framöver, säger arbetschef Daniel Isaksson på Arctic Infra.

Företaget, som startades så sent som 2019, har redan hunnit skaffa sig en förhållandevis stark position inom mark och anläggning i norra Sverige. Bakom Arctic Infra står Mikael Johansson och Gustav Nilsson som sedan tidigare drivit Gällivare Frakt. I dag ingår de båda företagen tillsammans med Dalton Fastigheter i koncernen GM Investment Group.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.095