23948sdkhjf

Byggföretag i konkurs misstänks vara oseriösa

Byggsektorn har klarat sig bra under covid-19-pandemin. Enligt UC var det ungefär lika många byggföretag som gick i konkurs under 2020 som under 2019. Vad värre är – företaget befarar att hälften av de byggföretag som faktiskt gick i konkurs kan betecknas som oseriösa.

När UC nu summerar helåret 2020 konstateras att den konkursvåg som förväntades följa i pandemins spår blev betydligt mindre än befarat.

Den stora konkurslavinen uteblev. Under året har många företag i utsatta branscher kört på fälgarna men ändå överlevt. Konkurserna ökade i våras, men sedan sjönk konkursnivåerna tillbaka ordentligt. Det var framför allt företag med mycket svag lönsamhet som fick stryka på foten då. De branscher som drabbades hårt av pandemin står trots allt för en mycket liten del av Sveriges ekonomi och vi såg inte den breda djupa lågkonjunktur som många befarade i våras, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Under sommaren och hösten skrevs tillväxtprognoserna upp från de oerhört låga prognoserna som kom under våren. Det var en överraskande kraft i återhämtningen under sommaren och under hösten. Exempel på branscher som drabbades mycket hårt är resebranschen, kultursektorn, detaljhandeln och hotell och restaurang, säger Richard Damberg.

De massiva stödpaketen har hjälpt många företag att överleva. Den andra vågen av smittspridning vi ser nu påverkar återhämtningen i det sista kvartalet. Kommer vaccineringen igång enligt myndigheternas planer kan vi nog se en fortsatt återhämtning under andra kvartalet 2021.

Minst procentuell påverkan står branschsegmenten byggindustrin och detaljhandeln för där konkurserna totalt sett bara ökat med två procent jämfört med 2019.

Byggsektorn har klarat sig bra. Det är ungefär lika många byggföretag som gick i konkurs under 2020 som under 2019. När många jobbade hemma under 2020 passade många på att göra om- och tillbyggnader vilket gynnade de små byggföretagen, säger Richard Damberg.

Byggsektorn sticker dock ut i ett annat avseende. Enligt UC är det vanligt att bedragare försöker utnyttja kristider för egen vinning och företaget drar utifrån sin egen statistik slutsatsen att byggbranschen blivit hårt ansatt under det gångna året.

Av de byggföretag som faktiskt gick i konkurs kan hela 50 procent betecknas vara oseriösa, det vill säga har brister i företaget vad gäller skatter och registreringar, säger Richard Damberg.

Totalt är det ungefär vart tredje konkursat företag som kan betecknas som oseriöst. Det är fortfarande för lätt att fuska och använda aktiebolag som brottsverktyg och det problemet har knappast minskat under pandemin. Tvärtom finns det risk för att oseriösa aktörer använder sig av stödpaketen för att berika sig själva.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078