23948sdkhjf

Regeringen vill ändra i minerallagen

Den 17 december beslutade regeringen om en proposition som syftar till att ändra i minerallagen.

Enligt ett pressmeddelande är anledningen till förslaget coronapandemin, och hur smittspridningen påverkar gruvnäringen.

Regeringen vill ändra lagen så att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021, ska förlängas med ett år.

Enligt pressmeddelandet ska ändringen bland annat gälla tillstånd som tidigare har förlängts. Det kan till exempel handla om att tillståndshavaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett och att denne dessutom gjort sannolikt att området kommer att undersökas under den tid som ansökningen avser.

Giltighetstiden ska förlängas även för tillstånd som tidigare har förlängts genom att det visats att det finns särskilda skäl för förlängning.

De ändrade bestämmelserna ska dock inte gälla undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 1 mars 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.093