23948sdkhjf

Tio-årig ledningskoll

I dag, 1 december, är det tio år sedan Ledningskollen såg dagens ljus. Sedan starten 2010 har drygt 1,6 miljoner frågor om ledningar ställts i Ledningskollen. Under 2019 ställdes 195 000 frågor, vilket i princip innebär att det ställdes en fråga var tredje minut.

Avgrävda ledningar beräknas, enligt Post- och telestyrelsen, PTS, kosta cirka 400 miljoner kronor i direkta reparationskostnader, varje år. Avgrävningar kan i värsta fall få följdverkningar i form av omfattande avbrott i internetförbindelser, el- och vattenförsörjning och andra samhällsviktiga funktioner. För att begränsa den typen av skador och bidra till ett mer robust samhälle lanserades Ledningskollen av PTS nationellt 1 december 2010.

Innan Ledningskollen fanns var den som skulle gräva tvungen att själv kontakta varenda ledningsägare, ofta via telefon, för att fråga om var ledningar fanns. Det tog mycket tid och risken var stor att man missade att kontakta någon ledningsägare eller att man missförstod varandra. Nu ritar man bara in var man ska gräva på en interaktiv karta och sedan matchar tjänsten grävområdet med de som har ledningar i närheten, säger Ove Landberg, chef för enheten för robusthet på PTS.

Enligt TPS har drygt 1,6 miljoner frågor om ledningar ställts i Ledningskollen sedan starten. Under 2019 ställdes 195 000 frågor, vilket innebär att det ställdes en fråga var tredje minut.

Det är fantastiskt bra att så många använder Ledningskollen. Varje gång någon ställer en fråga i tjänsten minskas risken för en avgrävning och samhällets robusthet stärks. Vi vill att alla ska använda Ledningskollen, oavsett om man ska gräva på den egna tomten, är professionell grävare eller ledningsägare. Och det ska vara lätt att göra rätt, säger Ove Landberg.

I dag skyddar drygt 1 150 ledningsägare sina ledningar med Ledningskollen. Många av dessa är kommuner.

– Ledningskollen har utvecklats till att bli det viktigaste verktyget för att undvika avgrävningar av samhällsviktiga ledningar. I dag använder kommunerna även tjänsten i sin planering och för samordning av grävarbeten, säger Per Henningsson, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner och medlem i Ledningskollens styrgrupp.

Ledningsägaren Telia har varit med sedan starten och har mycket positiva erfarenheter:

För oss som äger fiber- och kopparnät över hela landet har Ledningskollen varit revolutionerande i form av en gemensam digital ingång för professionella och privatpersoner som behöver utföra schaktarbeten. När Ledningskollen lanserades för tio år sedan blev det starten för vår digitaliseringsresa inom ledningsanvisning. Vi har i dag en helt digitaliserad process från grävanmälan i Ledningskollen till ledningsanvisning vilket är snabbt, kostnadseffektivt och säkert. Vi har ytterst få skador på våra ledningar där den som gräver har registrerat ett ärende i Ledningskollen och vår förhoppning är att Sveriges alla ledningsägare och kommuner ansluter sig till Ledningskollen för att få ytterligare utväxling på det här samarbetet, säger Fredrik Hedin, network information manager på Telia.

Även Energiföretagen Sverige, som bland annat samlar företag som distribuerar energi, ser en tydlig nytta med Ledningskollen.

Jag är övertygad om att det skulle bli många, många fler avgrävningar om vi inte hade Ledningskollen och följden skulle bli flera och längre oplanerade elavbrott, säger Peter Silverhjärta, sakkunnig på Energiföretagen Sverige och medlem i Ledningskollens styrgrupp.

Tjänsten har inte blivit mindre väsentlig i coronatider – tvärtom.
– Nu när många arbetar hemifrån är det extra viktigt att skydda ledningarna så att internetuppkopplingarna fungerar. Vi vill inte att avgrävningar och avbrott ska försvåra människors möjlighet att arbeta på distans, säger Ove Landberg.

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst för informationsutbyte som ska minska antalet grävskador och effektivisera planerings- och grävarbeten för infrastruktur. Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.063