23948sdkhjf

Swecemterminal byggs i Skellefteå

Sommaren 2021 ska Swecems nya terminal för bindemedel baserat på masugnsslagg stå klar i Skellefteå. Därmed får lokala betongproducenter ökade möjligheter att tillverka betong med lägre klimatpåverkan än då cement används.

Mald, granulerad masugnsslagg blir allt viktigare för Swecem som alternativ till cement i betong. Att tillverka betong med biprodukter från stålindustrin är väl beprövat internationellt och utlovas ge såväl lägre miljöpåverkan som en rad tekniska fördelar. Läs mer här.

Företaget investerar bland annat stort i Oxelösund i ett samarbetsprojekt med SSAB. Läs mer här.

När företaget nu satsar på en terminal i Skellefteå innebär det ytterligare ett steg för att på ett rationellt sätt kunna leverera ett mindre miljöbelastande material till andra delar av Sverige.

–  Vår nya terminal i Skellefteå ökar möjligheten för lokala betongproducenter att tillverka betong med lägre klimatpåverkan. Eftersom det är något som slutkunderna efterfrågar i dag stärker det deras konkurrenskraft, säger Sweems vd Ludwig Zetterström.

Den nya terminalen, som utgörs av en silo på 5 000 kubikmeter samt en utlastningshall för bulkbilar, beräknas stå färdig sommaren 2021 efter en investering på i storleksordningen 30 miljoner kronor. 40 procent av totalkostnaden tas av Naturvårdsverket via ”Klimatklivet” – ett investeringsstöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

– Vår vision och målsättning är att det om tio år ska finnas helt klimatneutral betong på den svenska marknaden samt att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. Genom att använda slagg från stålproduktion i samband med betongtillverkning bidrar vi även till minskat brytande av kalksten, vilket har en miljöaspekt, säger Ludwig Zetterström.

Den så kallade Eco-betongen beskrivs också som tätare och mer motståndskraftig mot skadliga ämnen än traditionell betong, något som kan vara värdefullt i konstruktioner för avloppsvatten. Den har även hög sulfatresistens som gör den passande i salt eller bräckt vatten. Värmeutvecklingen är också lägre, vilket ger minskad risk för termiska sprickor. Dessutom är färgen ljusare, vilket kan minska behovet av belysning i tunnlar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078