23948sdkhjf

NCC lyfter målribban

Kraftigt minskade utsläpp av koldioxid, färre arbetsskador och ökad vinst per aktie finns med bland de finansiella mål och hållbarhetsmål som nu presenterats av NCC inför de närmaste åren.

Jämfört med tidigare märks en delvis ny strategi.

– Vi väljer nu att fokusera på ett fåtal mål, säger Tomas Carlsson, vd NCC.

Samtidigt är målen allt mer specificerade. Exempelvis har målet för avkastning på eget kapital samt målet för rörelsemarginal på koncernnivå tagits bort. I fortsättningen är det specifik uppföljning och relevanta mål för varje affärsområde som gäller.

– Vi vill sätta fokus på att som koncern kunna växa lönsamt. Avkastning på sysselsatt kapital kommer att vara det prioriterade målet för de affärsområden som binder mycket kapital, d v s Property Development och Industry, säger Tomas Carlsson.

Samtidigt införs ett nytt finansiellt mål för vinst per aktie. Målet som ska uppnås 2023 är en vinst på 16 kronor per aktie. Däremot står målet för en nettoskuld under 2,5 gånger EBITDA fast liksom utdelningspolicyn som anger att minst 40 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut.

På hållbarhetsområdet har framför allt målen inom områdena hälsa och säkerhet samt klimat och energi uppdaterats. I likhet med de finansiella målen finns även dessa mål nedbrutna för relevanta affärsområden.

Ett väl identifierat målområde är utsläppen av koldioxid som i förhållande till köpta volymer ska vara halverade till år 2030. Inledningsvis fokuseras på stora utsläppskällor som betong, stål, asfalt och transporter.

Inom hälsoområdet blir det en utmaning att få ner det så kallade LTIF4-talet (antalet olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar) till 3,0 år 2022.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.062