23948sdkhjf

Hantverkare lever farligt i fellastad bil

Ungefär tio procent av Sveriges fordonsflotta består av så kallade hantverkarbilar. Nu visar en färsk Folksamtest vikten av att dessa bilar lastas rätt. Vid en krock är risken för personskador betydligt större om lasten inte är förankrad, men det finns fler faktorer att ta hänsyn till.

Kunskapen kring hur last i lätta transportbilar, så kallade hantverkarbilar, påverkar säkerheten är begränsad. Enligt Folksam är det helt enkelt så att det inte genomförs konsumentkrocktester med lastade bilar, något som försäkringsbolaget därför själv tagit initiativ till.

Folksam har testat två hantverkarbilar med eftermonterade hyllsystem – en bil med lös och en med fast förankrad last. Lasten i båda bilarna vägde cirka 270 kg vardera och bestod av gasflaskor, kabeltrumma och mindre last som placerades i hyllsystemets lådor och hyllor. Vid krocktesterna kördes bilarna i 64 km/h mot en deformerbar barriär i enlighet med Euro NCAP.

I båda bilarna fick krockdockorna höga mätvärden på bröstkorg och underben vilket berodde på att stolar och ryggstöd pressades framåt av lasten. Det minskade i sin tur benutrymmet och ökade krafterna mot bröst och buk.

Testet visar dock, enligt Folksam, tydligt att last som inte är förankrad ökar skaderisken kraftigt för de åkande vid en krock. Anledningen är att lös last kan tränga igenom mellanväggen mot kupéutrymmet och träffa såväl förare som eventuell passagerare.

Även om lasten har förankrats korrekt konstaterar studien att det finns stora risker med hyllsystem som ofta finns i hantverkarbilar. Vid ett testtillfälle, där hyllsystemet lastades tungt, lossnade exempelvis hela hyllsystemet och pressade både mellanvägg och förarstol framåt.

Testresultaten påvisar brister på flera punkter som medför en ökad skaderisk. Det handlar bland annat om att hyllsystemens infästningar i bilen lossnar och orsakar skada på föraren samt bilens förmåga att hindra lös last att tränga in i kupén. Testerna påvisade också problematiken med att säkra mycket last i hantverkarbilar, säger Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam.

Anders Kullgren, forskningschef på Folksam, menar att tillverkarna av hyllsystem generellt bör ta ansvar för att dessa krocktestas fastsatta i bil och med last.

– De bör också tydligt ange hur mycket vikt hyllsystemet får lastas med för att klara en eventuell krock. Man bör även överväga om det bör finnas en registreringsbesiktning eller annan kontroll för att verifiera att hyllsystemet monterats på ett säkert sätt. I dagsläget får hyllsystemen monteras av vem som helst. De flesta som använder dessa fordon är nog inte medvetna om de krafter systemen utsätts för i en krock, säger Anders Kullgren.

Testet med lös last pekade även på brister i bilens förmåga att hindra den lösa lasten att tränga in i kupén. Last som inte förankrades slungades mot den mellanvägg som skiljer lastutrymme från kupéutrymme. I testet gav mellanväggen efter så att lasten tog sig in i kupén.

– Det ligger ett ansvar på biltillverkaren i detta. De säljer framför allt dessa bilar till hantverkare som ofta lastar relativt tungt. Det bör ligga på biltillverkarens ansvar att bilens surrningsöglor inte bara dimensioneras för att hålla bilens maxlast vid körning, utan också kunna hålla lasten vid en krock. Vidare bör skiljeväggen mellan lastutrymme och kupé vara kraftig nog för att kunna ta hand om eventuell lättare lös last, säger Anders Kullgren.

För att bidra till ökad säkerhet har Folksam satt ihop en liten minneslista på åtgärder som hantverkaren bör tänka på:

  • Ta reda på hur mycket bilen får lasta.
  • Ta reda på hur mycket ett eventuellt hyllsystem kan lastas i berörd bil.
  • Låt en auktoriserad verkstad sätta fast hyllsystemet enligt tillverkarens anvisningar.
  • Lägg inte för tung last i hyllsystemet, placera tung last långt ner och så långt fram som möjligt.
  • Skaffa kunskap om de lastsäkringsmetoder som finns, vilka i huvudsak handlar om att inte ha lös last. Kan man inte förankra lasten bör man lägga lasten så långt fram i bilen som möjligt, bäst är mot mellanväggen.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.072