23948sdkhjf

Bra start för betongstation i Skara

Swerock har nu inlett produktionen vid vad företaget beskriver som Sveriges mest klimatsmarta betongfabrik i Skara och konstaterar att efterfrågan visar att marknaden ser väldigt positivt på satsningen.

Den nya fabriken gör att vi kan driva utvecklingen av klimatförbättrande betong snabbare framåt. Swerocks mål är att bli helt klimatneutrala år 2045, men redan 2030 ska vi kunna erbjuda helt klimatneutral betong på marknaden, säger Kenth Sturesson, avdelningschef för Swerocks betongverksamhet i västra Sverige.

Kunderna har ett allt större fokus på hållbarhet och det är viktigt för oss att kunna erbjuda produkter som både håller högsta kvalitet och minskar klimatavtrycket, säger Kenth Sturesson.

Med den ambitionen handlar det inte minst om att begränsa miljöbelastningen vid produktionen. Den högteknologiska fabriken i Skara har exempelvis utrustats med ett helt slutet vattensystem som gör det möjligt att sedimentera allt restvatten och återanvända detta i produktionen.

Företaget betonar också att anläggningens roterbilar och betongpumpar uppfyller kraven för den högsta miljöklassningen parallellt med att samtliga kemikalier som används är godkända ur miljösynpunkt av Basta, ett system för att certifiera trygga och giftfria materialval.

På produktsidan lanserade Swerock, som är ett dotterbolag till Peab, varumärket Eco-Betong för ett år sedan. Delar av cementen har där ersatts av slagg, en restprodukt från stålindustrin. Enligt företaget innebär det att koldioxidutsläppen vid betongtillverkningen minskar med upp till 50 procent, beroende på hur stor del som ersätts med slagg.

Ett av koncernbolagen – Swecem – investerar för övrigt cirka 100 miljoner kronor för att i samarbete med SSAB bygga en anläggning som ska mala granulerad masugnsslagg för ändamålet i Oxelösund. Läs mer här.

Även de tekniska fördelarna beskrivs som betydande. Det handlar om ökad syratålighet, minskad värmeutveckling och minskad kloridinträngning genom att betongen blir tätare.

Vi tänker hållbarhet och klimatförbättring i alla led och har också utbildat våra chaufförer i ecodriving, alltså miljövänlig och ekonomisk körning, säger Kenth Sturesson.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

3.127