23948sdkhjf

Nu muddras för större fartyg till Köping

Cirka 250 000 kubikmeter muddermassor ska hanteras och omhändertas när Peab ska göra Köpings hamn tillgänglig för större fartyg med större godsvolymer än vad som medges i dag.

Utvecklingen av Köpings hamn är en del av Mälarprojektet som är ett av Sveriges största sjöfartsprojekt. Syftet är att primärt förbättra säkerheten och framkomligheten i farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren. Läs om arbetet vid Södertälje här.

Med start nu i november kommer Peab att. i en totalentreprenad, inleda uppdraget att utföra muddring i anslutning till hamnen i Köping och även omhänderta de cirka 250 000 kubikmeter muddermassor som arbetet förväntas omfatta. Beställare är Köpings kommun och kontraktssumman uppgår till 170 miljoner svenska kronor.

I projektet, som ska vara avslutat i oktober 2022, ingår att muddra ett område på cirka 4,5 kilometer in till hamnområdesgränsen i Köping samt muddring av tre andra områden i farleden. Detta görs främst för att bredda och säkerställa rätt djup längst farledens ytterkanter.

Muddringen kommer att göra det möjligt för större fartyg att angöra Köpings hamn, vilket både skapar möjligheter för företagen i regionen och vinster för miljön, säger Christer Nordling, teknisk chef på Köpings kommun.

De förorenade massorna kommer att kapslas in så att de kan återanvändas och bli en verksamhetsyta för industriverksamhet. De rena massorna kommer att återföras i Mälaren på anvisade platser.

Att vi omhändertar muddermassorna och återanvänder dem minimerar transporter och inköp av nya produkter, vilket säkerställer en hållbar utbyggnad av hamnen, säger Carl Johan Söderberg, regionchef på Peab.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.094