23948sdkhjf

Strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion utreds

Miljömålsberedningen får i tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion.

Svenskars konsumtion leder till omfattande utsläpp både här i Sverige men även i andra länder. Det handlar om ungefär nio ton växthusgasutsläpp per person och år. Om Parisavtalets 1,5-gradersmål ska klaras, behöver siffran på global nivå senast 2050 komma ner under ett ton.

Regeringen ger därför den parlamentariska utredningen Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion. I uppdraget ingår att bereda mål för konsumtionsutsläppen och att lämna förslag på styrmedel och åtgärder.

Viktiga utsläppskällor ska inte stå utan tillräcklig styrning. Miljömålsberedningens ska därför föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan och bereda möjligheten till etappmål för sjöfartens klimatpåverkan. Beredningen ska också se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling och analysera exportens klimateffekt.

Tilläggsdirektivet bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078