23948sdkhjf

Känsligt läge i Gävle

Hur många är de egentligen och hur får man dem nöjda? Trafikverket spanar efter fridlysta frossare.

Myggor är mums för fladdermöss, ett enda exemplar kan äta upp till 1 000 myggor (eller andra insekter) på en timme och djuren anses därför vara oerhört nyttiga.

Något de inte gillar är dock järnvägar. Vägar står inte heller högt i kurs – enligt Trafikverket påverkas fladdermöss i hög grad av den här typen av infrastruktur, bullret kan störa djuren som också kan bli avskurna från sina normala miljöer eftersom de undviker att ta vägen över spåren.

De svenska fladdermössen kan dock glädja sig åt att de, i egenskap av fridlysta, faktiskt har ett visst inflytande över hur vägar och järnvägar byggs: fladdermöss får varken fångas, dödas eller flyttas, det är också förbjudet att förstöra deras boplatser.

Fakta Fladdermöss

  • Fladdermöss utgör en av de artrikaste grupperna av Sveriges däggdjur med 19 arter i landet.

  • Flest arter finns i Götaland, men några av våra vanligaste arter finns i hela landet.

  • Alla arter är insektsätare, och fladdermössen är därmed knutna till insektsrika miljöer i landskapet.

  • Alla miljöer med vatten är viktiga eftersom de producerar mycket insekter, och några arter har till och med specialiserat sig på att fånga insekter tätt över vattenytan på sjöar eller vattendrag.

Källa: Trafikverket

Trafikverket måste därför ta hänsyn  – till exempel nu, när de planerar för ett nytt dubbelspår väster om Gävle.

En inventering ska ge nödvändiga svar på flera frågor.

– Syftet är att ta reda på om fladdermöss har kolonier i området. Vi vill få kunskap om vi kommer att störa deras naturliga vistelser och hur vi i sådana fall kan hantera detta, säger Susanne Lundin, miljöspecialist på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Siktet har varit inställt på att hitta områden längs den planerade järnvägsdragningen som är gynnsamma för fladdermöss och enligt Trafikverket har man hittat flera guldkorn, till exempel kring järnvägsbron över Bäckebrobäcken och i skogsområdet mellan Bäckebrobäcken, Lexevägen, Hamnleden och Lexe.

– Vi har hittat tre arter av fladdermöss i inventeringsområdet. Det är nordfladdermus, vattenfladdermus och mustasch-/taigafladdermus. Som det ser ut så finns det ingen koloni i direkt anslutning till autoboxarna som varit ute, inte heller där vi har gått manuellt. Totalt har vi fått 530 registreringar av fladdermöss, fördelat på nio boxar och två nätter. Skulle det finnas en koloni i närheten skulle man förvänta sig minst 200 registreringar av en av dessa arter under en natt på  en plats, säger Susanne Lundin.

Trafikverket måste nu planera för hur de ska kunna skydda fladdermössen.

– Det finns möjligheter att mildra negativ påverkan och behålla landskapets funktioner för fladdermössen. Ibland går det att bygga viltpassager i form av tunnlar under vägen, eller broar över vägen. Båda varianterna fungerar bra för fladdermöss. När värdefulla träd försvinner där fladdermössen lever i kolonier, kan en eller flera fladdermusholkar vara en lösning, säger Susanne Lundin.

Hur inventerades fladdermössen?

  • Så kallade autoboxar, som spelar in fladdermössens ultraljud, sattes upp i området.

  • Boxarna satt uppe i minst två dygn och registrerade 1: förekomsten av fladdermöss, 2: vilken art och 3: vilken tid på dygnet.

  • Inventeringen genomfördes i somras. Resultatet kommer att samlas i en rapport som blir klar i mitten av november.  

Källa: Trafikverket

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078