23948sdkhjf

Produktionsrekord för Rottneros

När Rottneros idag släppte sin rapport för tredje kvartalet konstateras att de genom en stark volymtillväxt nådde ett nytt produktionsrekord för ett enskilt kvartal.

-Vårt fokus mot ständiga förbättringar fortsätter att ge resultat samtidigt som coronapandemins effekter tynger både marknaden och vår lönsamhet. Glädjande är att vi med en stark volymtillväxt nådde ett nytt produktionsrekord för ett enskilt kvartal, säger Lennart Eberleh, vd och koncernchef.

Nettoomsättningen minskade med 18 procent till 508 (617) miljoner kronor vilket var i linje med de sjunkande marknadspriserna och den något lägre försäljningsvolymen och resultatet efter finansiella poster landade på -1 (49) miljoner kronor.

Den rekordhöga producerade volymen uppgick till 110,3 (100,3) tusen ton medan försäljningsvolymen minskade något till 106,9 (110,8) tusen ton.

Enligt rapporten tyngds massamarknaden fortsatt av pandemins effekter på världsekonomin, däremot konstaterar bolaget att efterfrågan i Kina har tagit fart vilket ger stöd åt den globala massamarknaden och världsekonomin i stort.

-Vår starka balansräkning med en betydande likviditet innebär att vi är väl rustade inför den osäkerhet som präglar konjunkturbilden, konstaterar Lennart Eberleh.

Soliditeten uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 56 procent. Koncernens likvida medel uppgick samtidigt till 360 miljoner kronor och outnyttjade krediter till 182 miljoner kronor. Den räntebärande nettoskulden var 50 miljoner kronor,

Bolaget nämner också de stora elinköpen till Rottneros Bruk vilka fortsätter att påverkas av de markanta prisskillnader som ibland uppstår mellan det områdespris bolaget betalar och systempriset, ett teoretiskt pris för hela Sverige. Detta beror på den bristande överföringskapaciteten mellan de olika delarna av Sverige och har inneburit att priset för Rottneros har varit extremt högt under korta perioder.

 

 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.171