23948sdkhjf

Hårdtest av eldrivna anläggningsbilar

I samarbete med Volvo Lastvagnar kommer Swerock de kommande två åren att hårdtesta en betongbil och en lastväxlarbil – båda eldrivna – i daglig verksamhet för att bygga upp kompetens kring mer klimatsmarta transporter.

För vår del är detta ett viktigt led i resan mot morgondagens lastbilar och därmed minskat fossilutsläpp. Vi har 15 hybridlastbilar sedan tidigare och genom detta projekt provkör vi nu helt eldrivna fordon. När sedan betongbilen dessutom levererar Eco-Betong till våra kunder kommer klimatpåverkan att minska ytterligare, säger Hans Orest, avdelningschef Swerock.

Jämfört med en dieseldriven lastbil minskar, enligt tillverkaren, de årliga utsläppen av koldioxid med drygt 800 ton per lastbil, räknat på en årlig körsträcka kring 8 300 mil. Med ellastbilar blir det heller inga avgaser som för med sig utsläpp av kväveoxider eller partiklar och dessutom betydligt mindre buller.

Lastbilar i anläggningssegmentet kräver oftast mer effekt och robusthet än i många andra segment och eldrivna lastbilar är inget undantag. Våra kommersiella lösningar måste uppfylla kraven på hög produktivitet och tillgänglighet, samtidigt som den helt elektriska drivlinan ger fördelar i form av minskade utsläpp och mindre buller. Fälttester och kundsamarbeten utgör viktiga delar av utvecklingsprocessen, säger Jonas Odermalm, Vice President Electromobility vid Volvo Lastvagnar.

Enligt nuvarande planer kommer den eldrivna betongbilen att utgå från Kållereds bergtäkt och bland annat leverera Swerocks Eco-Betong till kunder i Göteborgsområdet. Lastväxlaren kommer huvudsakligen att användas för interntransporter i bergtäkten samt till större infrastrukturprojekt i närområdet.

Den här satsningen är ett viktigt steg för att uppnå klimatneutrala transporter och ligger helt i linje med våra miljömål. I Peabkoncernen ska vi ha en klimatneutral verksamhet år 2045, vilket betyder att vi vill uppnå netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Eftersom inrikestransporter står för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige, kan införandet av eldrivna lastbilar ha en betydande positiv påverkan, säger Elisabet Stadler, miljöchef för Peabkoncernen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.109