23948sdkhjf

Ny ledningsorganisation i Peab

Peab stuvar om i ledningen för att anpassa organisationen till de förändringar som är en följd av vårens förvärv av delar av YIT:s verksamhet.

När Peab i våras slutförde förvärvet av YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden innebar det stora förändringar för den svenska storkoncernen. Med i förvärvet följde cirka 1 700 medarbetare, 200 täkter och 63 asfaltverk – sammantaget en verksamhet som under 2018 omsatte drygt sex miljarder kronor.

Framför allt har förvärvet påverkat industriverksamheten, vars betydelse för koncernen växte avsevärt över en natt. Företaget förstärkte dessutom sin lokala närvaro i Sverige, Norge och Finland samtidigt som en beläggningsverksamhet etablerades i Danmark.

Koncernen tog därmed steget från att vara ett svenskt företag med verksamhet även i Norge och Finland till dagens nordiska företag med bas i Sverige. I praktiken innebär det såväl ökad geografisk spridning som stärkt lokal närvaro.

Sedan dess har det också skissats på en delvis ny ledningsorganisation för att framför allt anpassa affärsområde industri till sin numer betydligt viktigare roll i koncernen.

Affärsområdet består av ett antal bolag som levererar insatsvaror och tjänster till byggbranschen. Bedömningen från företagsledningen är att verksamheten efter förvärvet ökat så kraftigt i omfattning att den i fortsättningen snarare borde ledas utifrån bolagsnivå än affärsområdesvis.

Industribolagen kommer visserligen fortsatt att rapporteras externt som ett affärsområde, men operativt kommer bolagen att ledas av vd:ar som rapporterar till två ansvariga i koncernledningen, Roger Linnér och Niclas Winkvist. Karl-Gunnar Karlsson lämnar därmed rollen som affärsområdeschef för industri och del av koncernledningen för att ta över rollen som vd för Swerock.

En person som får stor betydelse för koncernens fortsatta utveckling är Johan Dagertun som kliver in i rollen som strategichef. Väsentliga uppgifter blir att säkerställa stordriftsfördelar, effektivitet och hållbara produkter, samtidigt som det förväntas en effektivisering av den lokala affären. För att uppnå målen kommer med stor säkerhet en primär uppgift bli att hitta eller till och med utveckla digitala verktyg och tekniker som kan bistå i arbetet.

Johan Dagertun kommer närmast från en befattning som vd för Byggsystem inom affärsområde industri. Bland tidigare uppdrag i koncernen finns rollen som affärscontroller inom ekonomi och finans..

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.094