23948sdkhjf

Peab satsar brett på digital läs- och skrivhjälp

Digitala verktyg som förenklar läsning och textproduktion erbjuds nu av Peab för samtliga företagets medarbetare i Sverige.

I samband med Världsdyslexidagen 8 oktober lanserade Peab, tillsammans med Svensk Talteknologi, digitala verktyg som förenklar läsning och textproduktion för samtliga företagets medarbetare i Sverige, oavsett om läs- och skrivsvårigheter finns eller inte och oavsett om arbetsplatsen är på kontoret eller ute på fältet.

Tekniken är långt ifrån obekant för Peab som tidigare erbjudit hjälpmedlen till de medarbetare som efterfrågat det. Nu är ambitionen att sänka trösklarna i företaget ytterligare och därför erbjuds verktygen brett. Verktygen, som kommer att finnas för både dator och en app för telefon, innefattar bland annat uppläsning av texter och rättstavningsprogram.

Enligt Dyslexiförbundet visar en studie att 25 procent av svenskarna har svårt att läsa en tidningsartikel om ett okänt ämne.

Läs- och skrivsvårigheter kan bero på för lite träning eller dålig pedagogik. Andra orsaker kan vara koncentrationssvårigheter, svagt arbetsminne eller nedsatt begåvning. Ibland beror svårigheterna på dyslexi eller dyskalkyli.

Dyslexiförbundet betonar att dessa svårigheter kan leda till dåligt självförtroende, och till sämre förutsättningar i skolan och på arbetsmarknaden. Bra bemötande och rätt stöd kan göra skillnad som natt och dag – en inställning som Peab nu väljer att ta till sig helt och fullt.

– Vi måste bygga bort onödiga hinder och skillnader, alla är vi bra på olika saker. I Peab är vi alla medarbetare, alla ska ha möjlighet att kommunicera på lika villkor och inte särbehandlas på grund av faktorer som inte borde spela någon roll. Sådant som skapar klyftor vill vi göra något åt. Som ett steg mot detta lanserar vi nu detta verktyg internt för våra medarbetare, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Peab.

Beslutet applåderas av Svensk Talteknologi.

– Det gör att medarbetarna får möjlighet att effektivisera sin arbetsvardag och att de som har ett verkligt behov av stödverktygen kan känna sig trygga i att veta att verktygen finns och var de finns, utan att behöva fråga om det. Det är ett unikt initiativ som visar att Peab är en modern, inkluderande arbetsplats och som ligger i framkant gällande likvärdighetsarbete, säger Marcus Alvarsson, affärschef på Svensk Talteknologi.

Maria Hernroth betonar att läs- och skrivverktygen ingår som en viktig del i företagets arbete för likabehandling och jämställdhet.

– Likabehandling- och jämställdhetsarbetet är enormt omfattande och vi har fortfarande långt kvar till att utjämna alla skillnader och hinder mellan människor – något som lagen faktiskt kräver att vi gör. Men alla vinner när vi gör insatser inom likabehandling, säger Maria Hernroth.

Kommentera en artikel (3)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.11