23948sdkhjf

Smart teknik ska upptäcka skogsbränder

Hur kan exempelvis satelliter, drönare och kameror samverka för att upptäcka bränder i skog och mark? Det är en av de frågeställningar som Sweco ska besvara i ett färskt uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Skogsbränder blir allt vanligare över stora delar av världen, något som ofta tillskrivs ett allt varmare klimat. Ju tidigare bränder i skog och mark upptäcks desto större är möjligheten att bekämpa dem. Det gäller inte minst i Sverige där uppskattningsvis 24 miljoner hektar skog ger landet andra plats i Europa när det gäller arealen skogsmark efter Ryssland.

En tanke är att smart teknik kan bidra både till snabbare upptäckt av bränder och till snabbare spridning av relevant information till de aktörer som deltar i brandbekämpningen och därmed förbättra förutsättningen till samordning och ett effektivare släckningsarbete.

Därför har Sweco fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ta reda på hur ny teknik kan användas för att detektera skogsbränder. I uppdraget ingår att analysera hur exempelvis satelliter, drönare och kameror kan kombineras i brandbekämpningen.

I vårt uppdrag ingår att ta fram förslag på framtida detektionskoncept där olika tekniker samverkar. Målet är att kunna upptäcka och larma om skogsbränder tidigare än i dag, vilket då innebär att det krävs mindre resurser för att släcka en eventuell brand. Vi ska också analysera olika slags teknik, som till exempel drönare och IR-kameror, säger Christian Jönsson, affärsområdeschef för brand- och riskteknik på Sweco.

En grundtanke är att det i ett land som Sverige med stora skogsarealer inte räcker med att använda smart teknik, det krävs också att de tekniska lösningar som finns kombineras på ett genomtänkt sätt och att det finns reservsystem om något går fel.

– Vi vill finna den optimala mixen av teknik och metoder som passar oss i Sverige, snarare än att byta ut allt. Uppdraget ska bygga vidare på de projekt och arbeten som redan gjorts för att förbättra svensk skogsbrandsdetektion, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

Swecos uppdrag, som ska vara slutfört i år, innefattar också att studera effektiviteten vid användning av brandflyget, vilket även i framtiden kommer att spela en viktig roll.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.094