23948sdkhjf

Inzile långt ifrån produktionsmålet

Den svenska elfordonstillverkaren Inzile hamnar i år långt under de uppsatta produktionsmålen. Företagsledningen ser dock ljuspunkter i ett ramavtal med Ramudden och i att produktionskapaciteten ska kunna klara 1 000 fordon per år när efterfrågan kommer igång igen.

Målet om 360 tillverkade fordon för 2020 kommer inte att nås. Vi landar på omkring en tredjedel av denna volym. På grund av ovissheten kring coronakrisen så lämnar vi ingen prognos för 2021, säger Inziles vd Ragnar Åhgren.

Inzile grundades 2012 med inriktning på att utveckla, tillverka och sälja framtidsanpassade arbetsfordon för en global marknad. Med utgångspunkt från Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder utvecklades Pro4, en liten och lätt eldriven lastbil som väger kring ett ton utan batteri och lastar cirka ett ton med flak och runt 700 kg i van-version.

Enligt företagsledningen har covid-19-pandemin slagit hårt mot företagets underleverantörer som därför inte kunnat förse bolaget med de komponenter som behövs.

Ragnar Åhgren hoppas dock att leveranserna av de saknade komponenterna ska komma igång igen under det närmaste halvåret och att omkring två tredjedelar av de fordon som skulle färdigställas under hösten kommer att vara leveransklara under första kvartalet 2021.

Vår tillfälliga komponentbrist är frustrerande, men det positiva är att vår produktion redan nu klarar att tillverka i 1 000-takt per år, under förutsättning att material och komponenter finns hemma, säger Ragnar Åhgren.

Enligt de ursprungliga planerna skulle denna produktionstakt inte uppnås förrän till år 2022.

Förseningen får dock även positiva konsekvenser.

– Vi är lyhörda för synpunkter från våra kunder och har fått förslag på förbättringar som ökar fordonets prestanda. På grund av de försenade komponentleveranserna från underleverantörer har vi för avsikt att utifrån kundönskemål ta tillfället i akt att införa en del modifieringar, säger Ragnar Åhgren.

Han hoppas också mycket på ett nyligen tecknat ramavtal med Ramudden som bland annat är verksamt som helhetsleverantör och konsult inom arbetsplatssäkerhet i trafikerade miljöer, men också på publika platser. Företaget har även verksamhet i Norge, Finland och Estland. De sex fordon som levererats i första omgången kan därmed bli betydligt fler.

Ramudden ger oss en möjlighet att visa vad våra fordon går för inom logistik kring byggande och entreprenad, säger Ragnar Åhgren.

Lastbilarna är tänkta för utkörning av material där utrymme och framkomlighet är begränsad – inte minst i storstadsregioner. Då samarbetet är ett första steg för Ramudden in i elbilsvärlden kommer bilarna att utvärderas grundligt, men potentialen för uppföljande köp är god.

– Ramudden har ett koncernövergripande mål att minska klimatpåverkan. Detta försöker vi uppnå genom att effektivisera våra transporter och öka användningen av fossilfria drivmedel. Men alla val är viktiga och valet att investera i ny teknik och ellastbilar är ytterligare ett bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Hans-Olov Blom, koncernchef för Ramudden.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.125