23948sdkhjf

Ingen utbyggnad i Lysekil - Preem drar tillbaka ansökan

Med anledning av de ekonomiska framtidsutsikterna har Preems styrelse beslutat att dra tillbaka miljötillståndsansökan för att bygga ut Preemraff i Lysekil.

Efter tuffa debatter om Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil kom idag ett avgörande beslut. Tillståndsansökan har tidigare fått grönt ljus i flera domstolsinstanser och det omstridda projektet låg nu på regeringens bord för slutligt avgörande.

I ett pressmeddelande meddelar oljekoncernen nu att bolaget drar tillbaka miljötillståndsansökan om utbyggnaden som lämnades in 2016. Enligt Preem har projektet, som går under namnet ROCC, varit innovativt men tekniskt utmanande och resurskrävande. Bolaget uppger dock att coronapandemin och dess effekter på världsekonomin har bidragit till att projektet inte längre är kommersiellt hållbart.

-Att avveckla ROCC-projektet är ett kommersiellt beslut som baseras på en sammanvägning av projektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet. Beslutet att avveckla projektet gör även tillståndsansökan från 2016 inaktuell, säger Preems nytillträdde vd Magnus Heimburg.

Preem meddelar också att dagens beslut innebär att resurser kommer att frigöras och koncentreras till bolagets övriga utvecklingsprojekt som bland annat ska bidra till ökad förnybar produktion. En ny ansökan kommer därför att lämnas in under hösten för att möjliggöra storskalig produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Lysekil.

Samtidigt kommer de även att prioritera utökad produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Göteborg. Där planeras idag Sveriges största anläggning för produktion av förnybar diesel och förnybart flygbränsle. Miljötillståndsprocessen för denna anläggning är sedan tidigare påbörjad och behandlas i mark- och miljödomstolen.

–Beslutet är ett viktigt steg i att accelerera omställningen vid båda raffinaderierna, från fossil produktion till förnybart, och är ett viktigt steg för att nå våra mål, tillägger Magnus Heimburg.

-Fokus på förnybara drivmedel är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi. I ett läge där tuffa prioriteringar måste göras är det avgörande för Preems ekonomiska stabilitet och konkurrenskraft att allokera resurser till de projekt som tydligast går i linje med den övergripande strategin och jag ser fram emot att leda denna storskaliga och viktiga omställning, säger Magnus Heimburg.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.094