23948sdkhjf

Cementa ser fortsatt stark byggmarknad

Byggsektorn i Sverige har klarat covid-19-pandemin bättre än väntat. Det har vi hört lite då och då de senaste månaderna. Nu ansluter sig även Cementa till en förhållandevis positiv syn på det svenska byggandet av i dag och en tid framåt.

Jag kan konstatera att hösten har fått en stark start trots coronapandemin som påverkar oss alla mer eller mindre. Vi ser endast en marginell nedgång i cementvolymerna jämfört med samma period förra året, säger företagets vd Magnus Ohlsson.

Byggsektorn är en av de branscher i Sverige som klarat sig förhållandevis väl under covid-19-pandemin. Den konjunkturbetingade avmattning som förutspåddes innan coronaviruset tag världen i ett fast grepp är märkbar, men den kraftiga nedgång som befarades i samband med pandemins utbrott har blivit betydligt mer marginell än väntat.

När nu Cementa presenterar sin traditionella, höstliga konjunkturrapport konstateras bland annat att svensk byggsektor dessutom tycks stå stark i en internationell jämförelse. Rapporten har tagits fram i samarbete med Navet Analytics och bygger på grunddata från källor som SCB, finansdepartementet, Boverket och Konjunkturinstitutet.

Företaget har bland annat dragit slutsatsen att cementkonsumtionen i Sverige fortsätter att ligga på en hög nivå under resten av året.

Efterfrågan drivs, enligt företaget, framför allt av offentliga investeringar i byggprojekt och infrastruktur, men även bostadsbyggandet fortsätter att bidra även om volymen minskat någon.

På lite längre sikt är bedömningen att den, trots allt, nedåtgående trenden fortsätter under 2021, men att kurvan inte stupar så brant nedåt som förutspåddes före sommaren. Analytikerna konstaterar bland annat att reformer och räddningspaket som sjösatts inte tycks ha utnyttjats i den omfattning som förväntades. Slutsatsen är att det därför vid behov borde finnas krut kvar för nya stimulanser under nästa år.

Ett orosmoln är den ökade globala osäkerheten och en förväntat svagare internationell tillväxt som dock lär få en konsekvens i form av att Riksbanken skjuter fram tidigare planerade räntehöjningar. Fortsatt låga räntenivåer ger dock gott hopp om att det ska stimulera till investeringar, inte minst inom energi och annan infrastruktur, något som bromsar nedgången.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.079