23948sdkhjf

God orderingång för arkitekter

Under de senaste sex månaderna har arbetsvolymen bland arkitekter i Sverige ökat med drygt sex procent enligt Navet Analytics. Det tyder på att vi kan vänta oss en uppgång i byggandet inom en inte allt för avlägsen framtid.

Framtiden brukar vara rätt besvärlig att sia om. Covid-19-pandemin har inte gjort det lättare. Signalerna varierar en hel del beroende på vem man frågar, inte minst inom bygg och anläggning som ändå är en bransch som tuffat på rätt bra även under det senaste halvåret.

Nu kommer ytterligare signaler om att situationen kan komma att förbättras än mer. När Navet Analytics nyligen redovisade resultatet från en undersökning bland tekniska konsulter och arkitekter var uppfattningen att arbetsvolymen minskat under det senaste halvåret.

När nu arkitekterna särredovisas blir resultatet betydligt mer positivt.

Under de senaste sex månaderna har arbetsvolymen ökat med drygt sex procent enligt de intervjuade arkitekterna. Jämfört med undersökningen för tolv månader sedan är det en stor förbättring, då arbetsvolymen i stället hade minskat med nästan fem procent, säger Jenny Ingelström, analytiker på Navet Analytics.

Eftersom arkitekterna ligger tidigt i näringskedjan pekar resultatet på att en uppgång är att vänta om inget sätter käppar i hjulet för utvecklingen. De positiva signalerna blir inte mindre framträdande av arkitekternas syn på den närmaste framtiden.

Förväntningarna på orderstocken de kommande månaderna är också den mer optimistisk bland arkitekterna än övriga konsulter, vilket ger positiva signaler om byggmarknadens utveckling den kommande tiden, säger Jenny Ingelström.

De arkitekter som besvarat undersökningen arbetar, enligt Jenny Ingelström, främst med bostäder och offentliga lokaler, där det bland annat finns stora förhoppningar om ett ökat lokalbyggande framöver.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.094