23948sdkhjf

Kommun fälls för bygglovsutpressning

Vellinge kommun har gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång när den krävde fastighetsägare på gratis mark som villkor för att bevilja bygglov. Det slår Malmö tingsrätt fast i en färsk dom som kan få betydelse för ett trettiotal familjer i Höllviken som mötts av liknande krav.

Det känns skönt att få bekräftat att vår magkänsla var rätt – det var utpressning. Det är glädjande att rättvisan segrade och att domstolen markerar att även Vellinge kommun måste följa de regler som finns, säger Tommie Dahlström som tillsammans med sin hustru Lena tagit agerandet till domstol.

Makarna Tommie och Lena Dahlström köpte för några år sedan en fastighet i Höllviken i Vellinge kommun där de kunde bygga ett nytt hus för åretruntboende. När de ansökte om bygglov i slutet av 2012 hävdade dock kommunen att en förutsättning för bygglov var att makarna utan ersättning skulle avstå 52 kvadratmeter av sin tomt till kommunen och dessutom betala kostnaderna för detta hos Lantmäteriet – något som anges till 26 000 kronor.

För att få sitt bygglov tvingades makarna att acceptera villkoren.
Under 2016 avslöjade tidningen Sydsvenskan att kommun
en, bara under de fem åren dessförinnan, använt samma modell för att tvinga till sig mark från ett trettiotal småhusägare i Vellinge.

Efter granskningen backade kommunen från kravet, men vägrade att ersätta eller kompensera de redan drabbade. Hösten 2017 valde därför makarna Dahlström att vända sig till domstol med kravet att kommunen skulle ersätta dem för marken som tvingats från dem samt för de förrättningskostnader de tvingats betala. Totalt handlade det om cirka 80 000 kronor.

Malmö tingsrätt konstaterar nu i sin dom att det varken i plan- och bygglagen eller i annan byggnadslagstiftning finns bestämmelser som medger att en kommun uppställer villkor av detta slag för att bevilja bygglov, att villkoren därför har varit rättsstridiga och att kommunen har gjort sig skyldig till tvång enligt paragraf 29 i avtalslagen.

I domen fastställs att kommunen ska ersätta makarna Dahlström för den skada den åsamkat familjen. Sammantaget handlar det om det begärda beloppet kring 80 000 kronor samt makarnas rättegångskostnader på strax över 200 000 kronor.

– Det här är en bra och rimlig dom. Kommunen hade inte stöd i lag för sitt ultimatum utan har ägnat sig åt olaglig bygglovsutpressning. Ingen ska tvingas ge bort sin mark gratis till stat eller kommun, och kommunala avtal som innebär att grundläggande rättigheter åsidosätts blir ogiltiga. Nu återstår att se om Vellinge kommun kommer att ersätta även övriga drabbade av kommunens bygglovsutpressning, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa som tillsammans med Helena Myrin och Erik Scherstén är ombud för makarna Dahlström.

Domen kan överklagas fram till och med 8 oktober 2020.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078