23948sdkhjf

Trafikverket tar över havererat miljardprojekt

Trafikverket tar över ansvaret för den upprustning av Södertälje sluss och kanal som avbröts i slutet av 2019.

För ganska precis fyra år sedan fick Züblin Scandinavia Sjöfartsverkets uppdrag att rusta upp Södertälje kanal och sluss. Kontraktsumman skrevs till närmare 1,2 miljarder kronor kronor och omfattade bland annat nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen och stödkonstruktioner för schakter.

Entreprenaden ingår i det så kallade Mälarprojektet som syftar till att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom den tre kilometer långa Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. En given förutsättning för anläggningsarbetena var att fartygstrafiken skulle kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden.

Det var bara en av många utmaningar och i slutet av förra året stod det klart att utmaningarna var för stora och parterna valde att avsluta samarbetet. Framför allt anges markförhållandena längs kanalen och i slussområdet som ligger på en rullstensås ha varit mycket svåra att förutse och ställt till med större problem än förväntat.

Vi har byggt stora tekniskt utmanande projekt i Sverige tidigare, men här stötte vi på geotekniska utmaningar som ingen hade förutsett. Det har slitit på vårt samarbete med Sjöfartsverket och det bästa i den här situationen är att göra ett gemensamt avslut, sade Christoph Haidenthaller, vd för Züblin Scandinavia i samband med att samarbetet avslutades.

Nu tas ytterligare ett väsentligt steg på vägen mot en återstart av projektet i och med att ansvaret för att färdigställa de resterande delarna av Södertälje sluss och kanal flyttas från Sjöfartsverket till Trafikverket.

Trafikverket har stor erfarenhet av att driva komplexa och stora infrastrukturprojekt i hela landet. Vi har redan aktiverat vår projektorganisation för att snarast möjligt påbörja arbetet, säger Einar Schuch, regional direktör, Trafikverket.

Sjöfartsverket får dock rollen som anläggningsägare och ska ansvara för driften när projektet är klart. Det fortsatta arbetet kommer därför att ske i nära samarbete mellan de två myndigheterna.

– Med gemensamma krafter inleder vi nu en ny fas inom Mälarprojektet. Genom samarbetet med Trafikverket kommer vi kunna optimera användandet av statens resurser, samtidigt som vi drar nytta av våra olika expertområden. Vi har redan i dag ett väl fungerande samarbete med Trafikverket inom andra komplexa infrastrukturprojekt, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

Trafikverket har sedan sammanslagningen av Vägverket och Banverket 2010 primärt haft ansvaret för just väg- och järnvägsprojekt, men fick 2019 en ny instruktion från regeringen som även ger möjlighet att driva och ansvara för stora sjöfartsprojekt. Syftet är att stora och komplexa infrastrukturprojekt ska samlas hos en stor beställare, något som förväntas förenkla exempelvis upphandling, projektering och framdrift.

Trafikverket har så här långt påbörjat en genomlysning av projektet för att ta fram en plan för det fortsatta arbetet, skapa en realistisk tidplan och bedöma kostnaderna för att slutföra projektet. Först därefter är tanken att upphandla en ny entreprenör.

Förhoppningen är att ytterligare en organisatorisk förändring ska effektivisera det framtida arbetet. Då handlar det om ett betydligt närmare samarbete mellan Södertälje sluss-projektet och upprustningen av slussarna i Trollhätte kanal.

– Att de båda slussprojekten ingår i samma program ger flera fördelar. Vi samlar kompetens inom den här typen av åtgärder vilket ger ett gott driv i framdriften. Det faktum att projekten är i olika skeden – planering och genomförande – ger oss goda förutsättningar för erfarenhetsåterföring. Dessutom ger programmet oss en god samordning med Sjöfartsverket, säger Trafikverkets programchef Stein Kleiven.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Andra Nordiska Medier

Sänd till en kollega

0.078